MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Kari Hag: Opptak til siv.ing.-studiet: Tid for tall og tiltak. (25.8.04, 20:14)

Arvid Staupe og Trond Andresen har nettopp skrevet artikler i Universitetsavisa om den svake interessen for siv.ing.-studiet, og det påfølgende dårlige nivået på studentene som tas opp. De er likevel enige om at en ikke skal redusere inntaket for å øke kvaliteten. Det siste vil jeg stille et stort spørsmålstegn ved, bl.a. ut fra følgende fakta:

I 1994 tok vi opp 1.055 studenter i 1. årskurs. Det var da 7.605 elever i videregående skole som avla eksamen i 3MX/3MN. Til sammenligning var tilsvarende tall i 2003 hhv 1.371 og 5.244. (Opptaket har altså økt med 30 prosent mens opptaksgrunnlaget har minket med 30 prosent.)

Av de 1.371 studentene som startet høsten 2003 ser det ut som ca. 250 ble "borte" før første matematikkeksamen på NTNU, og ytterligere 100 før den neste. Når strykprosenten i tillegg er 30 på denne eksamenen, sier det seg selv at studieåret 2003/2004 ble svært nedslående for mange studenter og fagmiljøer.

Flere tall: Mens det for ti år siden var 12-13 prosent av 19-åringene som tok 3MX er prosenten nå nede på 9. - Det virker som det er positive ting på gang for matematikk, men som Trond Andresen påpeker tar det tid å få effekt ut av dette med henblikk på vår situasjon. En undersøkelse blant avgangselever i ungdomsskolen for vel et år siden viste at bare to yrkesvalg fikk mer enn 15 prosent oppslutning: Aksjemegler og programleder på TV - eller brød og sirkus! "Tenk dere 9.000 nye programledere klekket ut hvert bidige år", som direktør Trond Vahl sa i sin tale til IME-kandidatene i juni.

Ikke bare er det færre elever i videregående skole som velger matematikk og realfag, men studieplassene innen medisin, odontologi og farmasi som også krever realfag, har økt sterkt. Kort sagt er det for mange studieplasser i forhold til elevgrunnlaget.

Jeg håper derfor at NTNUs styre vil vurdere en reduksjon av opptaksrammen i siv.ing. for 2005. I tillegg vil det være naturlig å gå inn for minstekrav (karakteren 4 eller bedre) i fagene som inngår i den spesielle studiekompetansen. Som et supplement kunne en også ha en opptaksprøve der f.eks. 10 prosent av studentene blir tatt opp. Et slikt særkrav er forresten noe NTNU er bedt om å uttale seg om i et høringsbrev fra UFD. Høringsfrist 15. september.

Kari Hag

P.S.
Alt er ikke bare svart i matematikk-undervisningen på siv.ing. Det fins toppstudenter i alle program. Selv mener jeg at jeg aldri har hatt en bedre klasse enn den jeg underviste i vår!

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv