MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Enhetlig ledelse er eneveldig ledelse (7.2.05, 19:08)

Arbeidstakerorganisasjonene frykter at enhetlig ledelse vil føre til et mer diffust lederskap og uoversiktlige lønnsforhold.

I morgen, tirsdag, tar NTNUs styre fatt på neste etappe i saken om innføring av enhetlig ledelse. De skal da gjennomføre sine prinsippvedtak og ta stilling til ansettelsesprosessen og utlysningsteksten til rektorstillingen.

SKEPTISKE: Tillitsvalgte Sturla Søpstad (NTL) og Kristin Dæhli (Forskerforbundet) håper Stortinget vil stanse forslaget om enhetlig ledelse ved universitet og høgskoler. De er i alle fall ikke overbevist av forsøksordningene ved SVT og DMF.
Fagforeningene ved NTNU har helt siden diskusjonene gikk høyt i forbindelse med Ryssdal-utvalgets innstilling, vært skeptiske til den foreslåtte styringsformen.

Mer diffus ledelse
- En enhetlig leder må fylle på med personer rundt seg, og det fører til mange uformelle roller og et mer diffust lederskap. Vi ser tegn til dette allerede, sier Kristin Dæhli i Forskerforbundet. Hun mener uformelle og uklare lederfunksjoner skaper spenninger i organisasjonen.

Hovedtillitsvalgt i NTL, Sturla Søpstad, er enig. Han er redd at det som egentlig skal være en tydeliggjøring av lederskapet, vil gjøre ledelsen mer utydelig.

Frykter lønnsgalopp
Fagforeningene er også bekymret for at lønnsnivået skal fyke i været.

FAKTA

ENHETLIG LEDELSE:
Hver enhet har bare en leder - ikke to som i dag. Universitetsdirektøren og fakultetsdirektørene kan forsvinne eller få delegert oppgaver fra den enhetlige leder.

Rektor og dekanus blir eneste leder på henholdsvis sentral- og fakultetsnivået.

På instituttnivået er enhetlig ledelse alt innført, her fortsetter de valgte instituttlederne som før.

- Når det administrative ledernivået passerer det akademiske, oppstår det spenninger. Det gir et feil signal når de som forvalter, avlønnes bedre enn de som gjør primærjobben - forskning og undervisning, mener de to tillitsvalgte.

De frykter at medbestemmelse og innflytelse vil pulveriseres i den nye styringsmodellen, og at enhetlig ledelse blir eneveldig ledelse. De er også skeptiske til at styrene ved instituttene forsvinner og eventuelt erstattes av råd.

- Erfaringen vår er at kontakten med de ansatte blir lagt bort når tidsklemma slår inn, påpeker Dæhli. Søpstad mener at erfaringen fra sammenslåingen av mindre institutter til et større bekrefter dette. Antall personer ved instituttet blir så mange at instituttlederen ikke får gjennomført personsamtaler og må sette bort dette til andre.

Urealistiske rektorkrav
Organisasjonene har også synspunkt på ansettelse av rektor. Forslaget til utlysingstekst som følger styrepapirene, synes de er ambisiøst – den kommende rektoren skal blant annet ha meget høy akademisk kompetanse, utmerkede lederegenskaper og -erfaring og stor organisasjonsforståelse.

- Denne personen finnes ikke, konstaterer Søpstad.

De vil også at søkerlista til stillingen skal være åpen når søknadsfristen går ut - her må det ikke være anledning til å reservere seg mot offentliggjøring av navn.

Stortinget kan velte planene
Selv om NTNUs styre skulle gå inn for å tilsette rektor, kan beslutninger på nasjonalt nivå medføre endringer.

Utdanningsminister Kristin Clemet ser nemlig ikke ut til å vinne fram med forslaget om ny styringsform ved universitetene. 10. februar legger KUF-komiteen fram sin innstilling, og 28. februar skal saken behandles i Stortinget. Flertallet stemmer sannsynligvis imot regjeringens forslag om at alle universiteter og høgskoler innføre enhetlig ledelse.

Resultatet kan bli et vedtak som legger andre føringer for hvordan universitetene og høyskolene skal organisere seg, enn det NTNU har lagt opp til.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Les også: Kan få enhetlig ledelse over sommeren