MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Klart flertall for mer utredning (8.2.05, 17:18)

Med ni mot to stemmer har NTNU-styret bestemt at utredning av NTNU-samling skal fortsette. Neste styrebehandling er berammet til mars 2006. Et forslag om å sende saken til uravstemning falt mot én stemme.

Flyttesaken ble grundig diskutert på formøtet til NTNU-styret mandag kveld. Dette resulterte i flere imøtekommelser fra universitetsdirektør Per Ivar Maudal, og en ny tilrådning til dagens møte.

I den nye versjonen presiseres det at økonomien, inklusive risikoeksponering, skal være slik at prosjektet ikke vil gå utover undervisning og forskning. En ny organisering må ikke fjerne det strategiske fokuset fra kjernevirksomheten.

NEDSTEMT: Rigmor Austgulen ønsket uravstemning, men fikk ingen støtte av de andre i styret. Hun var en av to som stemte imot videre utredning; kollega Bjarne Foss stemte for.
Må klarlegge kommunens bidrag
Videre må både Trondheim kommunes og departementets bidrag være klarlagt. Til sist presiseres det at eventuelle partnere i prosjektet må være identifisert før et endelig vedtak kan fattes. Universitetsdirektøren understreker også at styret i denne saken kun skal ta stilling til en eventuell samlokalisering med HiST og ikke en samorganisering.

På grunnlag av disse endringene sa ansatterepresentant Bjarne Foss at han fant det forsvarlig å stemme for å fortsette utredningene.

Avviste uravstemning
Professorkollega Rigmor Austgulen la mer vekt på uroen og motstanden i organisasjonen. Hun påpeket at det er mange faglig sterke personer blant motstanderne og er redd kreftene de bruker på saken, vil gå ut over den faglige aktiviteten. Austgulen ba om å få flyttesaken opp til uravstemning i universitetssystemet før den ble styrebehandlet. Forslaget falt mot Austgulens stemme.

STEMTE NEI: Geir Lunde ønsket å videreutvikle Dragvoll som campus istedet for å fortsette utredningen om samlokalisering.
Representant for teknisk-administrativt personell, Geir Lunde, reiste forslag om å avslutte utredningen av samlokalisering og i stedet videreutvikle Dragvoll som egen campus. Forslaget falt mot Lundes stemme.

Mange muligheter
Alle som stemte for universitetsdirektørens forslag, la vekt på de mange og rike mulighetene som kan åpne seg ved en NTNU-samling. Mange presiserte at dagens avstemning kun dreide seg om en grundigere undersøkelse av mulighetene som foreligger.

Studentrepresentantene holdt engasjerte innlegg til støtte for samlokalisering rundt Gløshaugen og hadde liten forståelse for motstandernes synspunkter.

Tekst: Synnøve Ressem
Foto: Brynhild Bye