MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jardar E. Abrahamsen: Universaluniversitetet (8.2.05, 11:34)

Ein ingress i Universitetsavisa seier: «NTNU kommer på 85. plass i en rangering av verdens beste teknologiske universiteter.» No har det seg slik at i 1995 vart det lovt frå alle hald, både politiske og rektorale, at NTNU berre skulle vera namnet på institusjonen. Vart me lurte?

I stortingsvedtaket vart det lagt vekt på eit breitt fagtilbod med god plass for humaniora. «Teknisk-naturvitskapleg universitet» indikerte ikkje at me hadde eit teknisk universitet, men at me hadde eit universitet der det òg var tekniske og naturvitskaplege fag. Vart det sagt i 1995.

Mange av dei som var imot det nye namnet, hevda at namnet var misvisande, men Gudmund Hernes slo fast at namnet er uviktig og dermed ikkje misvisande. Det er det faglege innhaldet som er viktig.

Rett nok skulle me ha ein hovudprofil, men den hovudprofilen hadde me allereie då me var Universitetet i Trondheim, vart det sagt. Og dessutan sa jo stortingsvedtaket at humaniora skulle ha gode kår. Altså, det var berre namnet (og organisasjonsstrukturen) som skulle endrast.

No har det snart gått ti år sidan stortingsvedtaket. Framleis må det stendig presiserast og presiserast at NTNU er eit universitet, og at dei humanistiske faga der ikkje er teknisk-naturvitskaplege, men fullverdige humanistiske fag. Framleis må det presiserast og presiserast at dette ikkje er eit teknisk universitet. Ein skulle nesten tru at presiseringar hadde vorte ein idrott.

Samstundes dukkar me opp på internasjonale lister over tekniske universitet, styremedlem Austgulen vil barbera humaniora fordi det er vanskeleg å verta journalist, og i skrivande stund er det eit syremøte der dei skal vedtaka om det humanistiske og samfunnsvitskaplege miljøet skal eller ikkje skal splittast opp og fragmenterast på Gløshaugen, eventuelt i ei «samlokalisering» frå Kalvskinnet til Tempe.

Sei meg, vart me lurte i 1995? Er dagens NTNU rett og slett ein reaksjonær og lite framtidsretta institusjon som ikkje stemmer overeins med visjonane frå 1995? Bør me rett og slett verta meir framtidsretta og skaffa oss status som universaluniversitet med gode vilkår både for arbeid og for samarbeid?

Jardar Eggesbø Abrahamsen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv