MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU og Sintef inngår avtale om strategisk samarbeid (8.2.05, 15:56)

NTNU og Sintef har samarbeidet godt i over femti år. Skjerpet internasjonal konkurranse får nå de to partnerne til å knytte en enda sterkere allianse.

”Historisk”, ”en milepel i samarbeidet”, ”gratulerer”. Styret tok i bruk store ord da de behandlet saken om strategisk samarbeid mellom NTNU og Sintef i dag, tirsdag. Vedtaket ble avsluttet med en klappsalve, og det er ikke vanlig i NTNU-styret.

JUSTERING: Sintefs strategidirektør Gunnar Sand (t.h.) hadde noen forslag til mindre justeringer i samarbeidsavtalen. Rektor Hiis Hauge og styret hadde ingen bemerkninger til modifikasjonene, og styrene ved NTNU og Sintef gjorde samme vedtak i saken.
EU-aktør
Universitetsdirektør Per Ivar Maudal innledet med å konstatere at forskningsmiljøet i Trondheim ønsker å fremstå som fremragende i internasjonal sammenheng, og at NTNU og Sintef da er best tjent med å stå sammen. Maudal pekte spesielt på EUs visjon om å bli den mest innovative regionen i verden.

- EUs 7. rammeprogram legger opp til internasjonale alliansedannelser, og utfordringen for NTNU og Sintef blir å fremstå som en attraktiv partner i det europeiske samarbeidet, påpekte Maudal.

Derfor mener NTNU-ledelsen at det er riktig å inngå en langsiktig, forpliktende allianse med Sintef.

STYRINGSMODELL: Felles arbeidsutvalg skal ivareta det daglige samarbeidet mellom de to institusjonene.
Yin og Yang
Geminibegrepet er brukt for å betegne samarbeidet NTNU og Sintef har i dag om ni felles forskningssentra, men Maudal er ikke helt fornøyd med å bruke Gemini-begrepet i denne sammenhengen.

- Gemini betyr tvilling og at vi er like, men vi er heller to ulike som passer sammen, mente Maudal, som heller ville bruke Yin og Yang for å betegne fellesskapet.

Ekstern styrerepresentant Christian Thommessen ga sterk støtte til nærmere samarbeid, og mente at det på lengre sikt vil være nødvendig med en enda tettere integrasjon. Han pekte på at samarbeidet må bygge på en rolledeling som begge parter er tjent med og som begge støtter hverandre i å oppfylle.

Ryddige økonomiforhold
Både Thommessen og Foss pekte på at den økonomiske grenseoppgangen mellom de to blir viktig å avklare. Det handler blant annet om å få ryddige forhold for ansatte som får lønn fra begge enhetene; vel 500 arbeider per i dag for begge institusjoner. Maudal kunne opplyse at det settes i gang en utredning om det økonomiske samarbeidet, og at man regner med å finne en god løsning på dette.

FELLES LUNSJ: Styrene i NTNU og Sintef hadde styremøter samtidig i Hovedbygningen på Gløshaugen og møttes til en times felles lunsj i Rådssalen. Det var en meget god stemning mellom de to styrene, som heretter vil møtes en gang hvert halvår.
Den felles strategiske ledelse vil være et arbeidsutvalg med tre representanter fra ledelsen ved hver institusjon. Utvalget rapporterer til begge styrer, og får ansvar for å avstemme felles strategier med strategiene i egen organisasjon.

Monogamt partnerskap
NTNU forventer at Sintef ikke inngår strategisk samarbeid med andre kunnskapsinstitusjoner uten i samarbeid med eller i forståelse med NTNU, står det i sakspapirene som også har en tilsvarende formulering den andre veien. Et ganske monogamt partnerskap med andre ord.

I henhold til den nye Universitetsloven kan universitetene opprette såkalte randsoneselskaper for å ta hånd om oppdragsforskning. Om Sintef vil og kan klassifiseres som NTNUs randsoneselskap, er et spørsmål som må avklares partene imellom og i samarbeid med departementet.

Tekst og foto: Arne Asphjell