MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jardar E. Abrahamsen: Splitt og hersk? (2.3.05, 15:35)

I 1995 stod dei tilsette og studentane samla. Dei tilsette streika, og me som var studentar, stod streikevakt. Og framleis er det slik at tilsette og studentar har mykje sams.

På Dragvoll har korkje studentar eller tilsette nok plass, og begge gruppene vil gjerne ha meir areal. Tilsette reagerer mot dårlege vilkår som går ut over studentane, t.d. når klagekommisjonar til eksamen er samansette på fagleg uforsvarlege måtar. Studentar er like misnøgde med førelesing kl. 18-20 som dei tilsette er. Og les me ntnu.fritt-forum, kjem det fram at dei studentane som meiner noko der, stort sett er samde med dei tilsette i at å flytta Dragvoll ikkje er lurt.

Eg tykkjer det er fint at studentar og tilsette har mykje sams. Som andre har sagt: Her ved universitetet er det ikkje studentar mot tilsette, men derimot studentar og tilsette mot leiinga.

Og er det ikkje rart, vel, at når ein tilsett då er ufin nok til å omtala nokre av studentane som klatremus (fordi dei var samde med rektor i at heller ikkje studentane skal få seia meininga si) og nokre ikkje-studentar som Napoleonar, då vert alle forferda (jamvel rektor opna munnen!), men berre på vegner av studentane? Men det er jo i tradisjon med då prorektor ved AVH troppa opp på eit studentallmøte i 1995 for å fortelja om kor flinke studentrepresentantane i høgskulestyret var. Dei hadde nemleg fått eit mistillitsframlegg mot seg fordi dei hadde stemt med rektor og mot studentane.

Og når den administrative sjefen (universitetsdirektøren) skuldar det vitskaplege personalet ved universitetet for uetisk framferd på grensa til korrupsjon (Adressa 7. desember: «De har engasjert Per Knudsen for at han skal finne ut hvor håpløst det blir»), er det ikkje rart då at ikkje eingong den vitskaplege sjefen (rektor) har noko å seia på den karakteristikken?

Men medan fagforeiningane ikkje fekk nokon representant i Hestnes-utvalet, fekk i det minste Studenttinget ein representant der, og det er bra.

Er denne tilsynelatande splitt og hersk-strategien rett og slett ein serie av arbeidsuhell?

Jardar Eggesbø Abrahamsen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv