MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Hodejakt på rektor og eksterne representanter (15.3.05, 15:26)

På møte i dag la NTNU-styret vekt på stor grad av brukermedvirkning ved rektoransettelse og innføring av enhetlig ledelse. To eksterne konsulentfirmaer er trukket med i arbeidet.

Tor Lian fra firmaet ATKearney skal lede hodejakten på ny rektor og bistå med å vurdere søknadene. Stillingen blir utlyst torsdag 17. mars med søknadsfrist 18. april.

NØKKELROLLE: Kjeld Rimberg spiller en viktig rolle i prosessen fram mot rektortilsetting.
Kjeld Rimberg fra firmaet Kjeld Rimberg AS har fått en todelt oppgave. For det første skal han lede en organisasjonsanalyse som skal sikre brukermedvirkning rundt ansettelsen av rektor.

Rådgivende gruppe
Rimberg oppdrag blir å innhente synspunkter i organisasjonen om krav til rektorstillingen og stillingens profil. I tillegg skal Rimberg få opp forslag til aktuelle kandidater og samle inn anbefalinger om hvordan brukerne skal få sagt sitt etter at søkerlisten foreligger.

Analysen gjennomføres i samarbeid med en nyutnevnt rådgivende gruppe for rektorstillingen, som ledes av Siri Beate Hatlen.

I tillegg til Hatlen består den rådgivende gruppa av en representant for dekanene, en representant fra arbeidstakerorganisasjonene og en fra studentene.

Tolv forslag på eksterne
På styremøtet i dag framhevet universitetsdirektør Per Ivar Maudal at prosessen skal skje gjennom bred deltakelse fra universitetsmiljøet. I første fase ivaretas dette ved fakultetsvise møter med representative grupper av ansatte, fakultetsledelse, studenttillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidet pågår fram til neste møte i NTNU-styret 25. april.

Rimbergs andre oppgave er å lede utvalget som skal foreslå kandidater til eksterne styrerepresentanter. I tillegg til Rimberg består utvalget av rektor Eivind Hiis Hauge og styrerepresentantene Geir Lunde, Ragnhild Slettebø og Rigmor Austgulen. Universitetsdirektør Per Ivar Maudal er utnevnt til sekretær. Departementet skal ha en liste på til sammen 12 navn innen 1. april.

Nytt valgreglement
Etter at rektor er ansatt, vil NTNU-styret få ekstern styreleder. Styret vil videre bestå av tre eksterne representanter, tre representanter fra vitenskapelig ansatte, en fra midlertidig ansatte, en fra teknisk-administrativt ansatte og to studenter. Nytt valgreglement ble vedtatt på styremøtet i dag (15. mars).

Neste ledd i innføring av ny ledelsesstruktur består i å ansette dekaner. Etter styremøtet i dag er det klart at oppgaven skal besørges av det nye styret. Det sittende styret skal forberede tilsettingsprosessen og har gitt rektor fullmakt både til å vedta utlysningstekst og tilsettingsprosedyre for dekanstillingen.

Tekst og foto:Synnøve Ressem