MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil høre folkets mening om ny rektor (17.3.05, 12:13)

I dag blir stillingen som rektor ved NTNU offentlig utlyst. Universitetsfolket skal ikke lenger velge sin øverste leder, men blir likevel tatt med på råd. Slik håper avtroppende rektor Eivind Hiis Hauge å berede grunnen best mulig for sin etterfølger.

- Vi ønsker at tilsettingsprosessen skal bli så åpen som mulig, framhever Hauge, og nevner flere hensyn som skal ivaretas.

- For det første er det i vårt system en lang tradisjon for at folket blir hørt på en eller annen måte. Også departementet og politiske myndigheter for øvrig forventer at prosessen blir godt forankret i alle deler av universitetssystemet. Og det nye styret, som skal forestå ansettelsen, er avhengig av at vi har gjort et godt forarbeid. Sist, men ikke minst, vil en medvirkning fra universitetsbefolkningen være med på å gi den nytilsatte rektoren nødvendig legitimitet, understreker Hauge.

Profesjonell hjelp
Forutsatt at det nye styret er tilfreds med prosessen frem dit, vil selve tilsettingen foretas av styret etter innstilling fra den rådgivende gruppa, ledet av Siri Hatlen (styremedlem), og med Anne Grete Hestnes (dekan), Karl Høiseth (arbeidstakerorganisasjonene) og Ronny Sødahl Furunes (studenttingsleder) som de øvrige medlemmene.

I prosessen vil gruppa få profesjonell støtte av de innleide "hodejegerne" Kjeld Rimberg og Tor Lian. Disse to har lang erfaring med slike prosesser, ikke minst i forhold til Forskningsrådet og annen offentlig virksomhet.

To faser
I første fase vil Kjeld Rimberg og medlemmer av den rådgivende gruppa foreta en organisasjonsanalyse, som inkluderer en samtalerunde med grupper fra hvert fakultet, Studenttinget og organisasjonene. Sammensetningen av de representative høringsgruppene vil overlates til enhetene selv.

- I første fase vil vi at høringsgruppene skal uttale seg om hvilke kvaliteter ved rektor de mener er viktigst. Videre vil vi ha fram forslag på kandidater, forklarer Hauge.

Til sist vil gruppa ha forslag om hvordan de kan ivareta åpenheten i fase to som er siste del av tilsettingsprosessen, etter at kandidatene til rektorstillingen er kjent. Hvilken grad av medvirkning forventes i denne fasen?

Tor Lian og den rådgivende gruppen vil foreta dybdeintervjuer med de mest aktuelle kandidatene, sjekke referanser etc. På grunnlag av alt dette og tilbakemeldingene i fase en og to vil så den rådgivende gruppa legge fram sin innstilling for det nye styret.

- Stillingsannonsen lister opp mange ønsker om kvaliteter og egenskaper. Hva mener du er de viktigste?

NTNU på hugget
- Det vil ikke være riktig av meg å kommentere den nye rektoren, men jeg kan bidra med noen overordnete råd bygd på egne erfaringer. Da vil jeg trekke fram evne til lagspill og evnen til, i det daglige strev med detaljene, å se de store linjene. Krevende disipliner, men uhyre viktig å få til.

Hauge framhever også at NTNU må bli mer på hugget overfor næringsliv og forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

- Rektor må sette sammen en ledergruppe som styrker denne siden. Vi må bygge sterkere samarbeidsrelasjoner mot Sintef, mot norsk næringsliv - og spesielt må internasjonalt samarbeid få større oppmerksomhet. I Brüssel er det dessverre ikke mange som ser NTNU tydelig. Det må vi gjøre noe med.

Aktuelle søkere
Rektorstillingen lyses ut i en rekke aviser nasjonalt og i noen nordiske. Hauge er temmelig sikker på at det kommer "en liten håndfull" gode søkere internt. Hva som kan dukke opp utenfra er vanskeligere å forutse.

- Vi etterspør kandidater med høy vitenskapelig kompetanse. De mest aktuelle kandidatene er personer med ledererfaring fra universiteter, og kanskje også høgskoler. Rektor skal være både faglig og administrativ leder, må vite hva som skal til for at kunnskapsrike universitetsfolk blomstrer og må kjenne universitetet som organisasjon. Jeg tviler på at det fins så mange kandidater fra næringslivet som tilfredsstiller kravene, avslutter Hauge.

Av Synnøve Ressem