MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Universitetsdirektørens industriturbo (11.4.05, 12:27)

Prosjektet Innovasjon Midt-Norge har flyttet til NTNU. Med prosjektleder Jan Onarheim har NTNU fått en turbo som brenner for tettere kontakt med lokal industri.

- Bakken opp Gløshaugen er veldig bratt, påpeker Jan Onarheim og sikter til at mindre bedrifter vegrer seg for å ta kontakt med forskningsmiljøet.

Han mener at lokalt næringsliv nå er kommet nærmere NTNU ved at de har fått sitt eget prosjekt innenfor ”NTNU-murene”.

GLØDENDE: Onarheim er egentlig fra Stavanger, og har 14 års fartstid i Statoil og bakgrunn fra konsulentvirksomhet. Nå er det trøndersk næringsliv han vil løfte.
NTNU er en av partene som er med på å finansiere Innovasjon Midt-Norge, og Onarheim har halv stilling i Universitetsdirektørens team for nyskaping.

Overlevelsesstrategi
Kontoret har tilhold sammen med NTNUs senter for entreprenørskap, og samarbeidet med NTNU Technology Transfer Office er også nært. Med tanke på kontakten utad, er det ikke minst viktig at Innovasjon Midt-Norge er eid av industrimiljøene i Verdal, Leksvik og Orkdal.

- Hovedutfordringen til prosjektet er at norsk industri står overfor formidable utfordringer, og vi vil bidra til at industrien overlever i konkurransen med utlandet, sier Onarheim. Han mener en sentral overlevelsesstrategi er å utvikle tette og verdiskapende relasjoner med kompetansemiljøene i regionen.

- Dermed kan industrimiljøene konkurrere på kunnskap internasjonalt, og ikke bare på pris. En priskamp vil kineserne vinne uansett.

Lokal omstilling
- Jeg ble imponert over miljøet i Verdal som har klart å omstille seg så godt etter nedgangstidene på slutten av nittitallet, sier Onarheim.

FAKTA

INNOVASJON MIDT-NORGE:
Har sin hovedfinansiering fra Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge gjennom Arena-programmet.

NTNU, Statoil, Fylkeskommunen og en del andre er også med på å finansiere prosjektet.

De lokale utviklingsselskapene Leksvik Industriell Vekst (LIV), Industri- og prosjektutvikling (Verdal) og Orkladal Bedriftsutvikling spiller en viktig rolle.

I dag er det 20-30 bedrifter med nesten to tusen ansatte på Ørin i Verdal. Onarheim mener Akerkrisen på slutten av nittitallet har utløst den industrielle kreativiteten.

- Det ligger nye muligheter i kriser når det blir taklet på riktig måte, påpeker han.

Prosjektlederen trekker fram miljøet på Løkken Verk som et annet eksempel: Pengestøtte fra Orkla-konsernet dempet nedbyggingen da nedgangstidene kom, men stoppet også lokale initiativ til å skape noe nytt, tror Onarheim.

Ideen om at industrimiljøene i Orkdal, Leksvik og Verdal ville få et tettere innbyrdes samarbeid gjennom Innovasjon Midt-Norge, har ikke levd opp til forventningene. Det håper Onarheim fellesprosjektet på Gløshaugen kan rette på.

Industriell mellomstasjon
En annen kongstanke prosjektlederen har, er å etablere en mellomstasjon for bedrifter som vokser ut av Innovasjonssenteret i Perleporten. Han ser for seg at Leksvik Industriell Vekst (LIV) som holder til i Pipelife-bygget i Vanvikan, kunne gi rom for et fruktbart fellesskap mellom bedrifter i etableringsfasen og allerede godt etablert næringsvirksomhet.

- Det er viktig for oss at professor Ingvald Strømmen som er styremedlem i LIV, også er en sentral aktør i nyskapingsmiljøet på NTNU, sier Onarheim.

- Et godt landslag betinger gode kretslag, understreker han og er fast bestemt på å forbedre det trønderske kretslaget i samarbeid med forskningsmiljøet i Trondheim.

Tekst og foto: Arne Asphjell