MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Clemet ga etter for DION (12.4.05, 10:29)

I det nye styret får midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling for første gang en representant. Doktorgradsstudentenes Interesseorganisasjon (DION) vil ha litt av æren for det.

- Vi synes det er på høy tid at også midlertidig ansatte blir representert i styret, sier nestleder i DION ved NTNU, Andreas Westermoen. Han mener også at DION kan ta litt av æren for at dette nå er gjennomført.

Da det første utkastet til ny universitetslov kom på høring, var ikke midlertidig ansatte representert i styret.

KJEMPET OG VANT: Andreas Westermoen er midtveis i sitt doktorgradsarbeid om plasmateknologi. Han er godt fornøyd med at midlertidig tilsatte nå blir representert i styret.
Ble hørt hos myndighetene
- Vi hadde en kommentar til høringen, som vi stadig gjentok, og det var at midlertidig ansatte burde representeres i styret. Vi konstaterer med tilfredshet at vi er blitt hørt, sier Westermoen.

Han synes ikke dette er et urimelig krav.

- Ved NTNU har vi ca 1.300 stipendiater, og medregnet post.doc.-er, forskere og universitetslektorer, blir det langt flere - hver 4. NTNU-ansatt er midlertidig tilsatt, påpeker han.

Særbestemmelser
I loven står det at midlertidig tilsatte må utgjøre minst 25 prosent av ansatte for å kunne bli representert i styret. Ikke alle universitet og høgskoler vil nå opp til denne andelen, men det gjør altså NTNU.

Siden midlertidig ansatte sjelden har så lang ansettelsestid som styreperioden på fire år, velges denne styrerepresentanten for ett år, det samme som for studentrepresentanter.

FAKTA

TIDSPLAN STYREVALG:
13. april: Manntallet legges ut på nett.

20. april: Frist for å foreslå nye kandidater til styret.

11. - 12. mai: Valg av medlemmer til styret. 13. mai: Valgresultatet kunngjøres.

1. august: Nytt styre tiltrer.

- Har dere spesielle saker dere brenner for og vil ta opp i styret?

- Ikke for øyeblikket. Vi tror en midlertidig ansatt i styret er verdifullt for å belyse sakene fra flere sider. Men alle de valgte styremedlemmene skal representere alle ansatte, understreker Westermoen.

Tar gjerne forslag
Av tidligere saker som har hatt stor betydning for stipendiater, trekker han frem endringen som ble gjort i loven om arbeidstakeroppfinnelser for noen år siden.

- Stipendiatene er fornøyd med hvordan denne saken ble løst. Vi har tillit til TTO’s håndtering av patentrettigheter, forteller han.

Westermoen er DIONs representant i valgkomiteen for styrevalget og har begynt arbeidet med å finne gode kandidater blant de midlertidig tilsatte. - Vi har fått noen innspill, men håper på flere, er invitten fra Westermoen.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Merknader til proposisjonen
DION