MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Konferanse i Maathais ånd (13.4.05, 13:17)

Hvem har skapt miljøproblemene i Afrika og hvor alvorlige er de egentlig? Det som var sant for ti år siden, er ikke nødvendigvis sant i dag.

Flere fagmiljøer internasjonalt har stilt kritiske spørsmål til den konvensjonelle oppfatningen av Afrika som et miljømessig katastrofekontinent med avskoging, forørkning, vannmangel og ressurskonflikter.

MYTER OG FAKTA: Gunn Hilde Garte og Harald Aspen inviterer til konferanse om myter og realiteter i afrikanske miljø- og utviklingsspørsmål 14. og 15. april.
Dette er utgangspunktet når en rekke forskere fra Europa og Afrika i dag, torsdag, møtes på NTNU-konferansen "Global myths - local realities - (re)exploring the link between environment and development in Africa."

Geograf Håkon Lein, koordinator ved Program for afrikastudier Gunn Hilde Garte og antropolog Harald Aspen er med og arrangerer konferansen.

- Det har de siste tiårene kommet så mye ”revisjonistisk” litteratur at vi til en viss grad kan snakke om en nyfortolkning av Afrikas miljøproblemer og miljøhistorie, sier de.

Må se sammenhengen
Nobelprisvinner Wangari Maathai og hennes Green Belt Movement er et av de siste eksemplene på hvor aktuell linken mellom miljø og utvikling i Afrika er.

- Det er helt nødvendig å sette søkelys på sammenhengen mellom fattigdom, miljø og utvikling hvis vi skal kunne forstå de utfordringene Afrika står overfor, mener Haakon Lein.

Men hva er egentlig miljøproblemene i Afrika? Hvilken skala har de, og hvem har skapt dem? Er de siste tiårenes tørkekatastrofer tidsbegrensede konjunkturer eller er de resultat av en strukturell trend?

Svarene har stor betydning for hvilken form og retning hjelpe- og utviklingsprosjekter bør ta, mener Harald Aspen.

VIKTIG DISKUSJON: Er forørkningen i Afrika menneskenes feil, eller er naturlige variasjoner i naturen forklaringen?
Foto: Sosialantropologisk institutt
Feilslått politikk
- Uklar eller feil forståelse av forholdet mellom for eksempel befolkningsvekst, fattigdom og miljø har gjennom årene ført til prosjekter og politikk der vern av naturen har gått foran hensyn til menneskene som bruker den. Konsekvensene har utilsiktet blitt negative for lokalsamfunnene, mener Aspen.

Et klassisk eksempel på feilslått problemløsning, er ifølge Haakon Lein forørkningsdebatten som var svært fremtredende på 1980 tallet.

- I dag er det nokså stor enighet i fagmiljøene om at dette problemet var betydelig overdrevet. Det man antok var menneskeskapte ødeleggelser av vegetasjonen, skyldtes snarere helt naturlige variasjoner i nedbør, påpeker Lein.

Europeisk nettverk
En viktig målsetting med konferansen er å få forskere fra NTNU og utenlandske forskningsmiljøer som jobber med miljø og utviklingsproblemer i Afrika, til å møtes. Friske diskusjoner er ventet.

- Konferansen vil helt sikkert legge grunnlag for nye publikasjoner, hvorvidt det også blir en samlet bok gjenstår imidlertid å se etter konferansen, sier Aspen.

Konferansen er åpen for alle interesserte ved NTNU og finner sted i Hovedbygningen på Gløshaugen.

Tekst og foto: Eivind Fjeldstad

Mer om konferansen