MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Oljebransjen skriker etter folk (14.4.05, 09:16)

Konkurransen om nyutdannede sivilingeniører er i full gang. Blant de første i rekka står oljeindustrien som trenger høyteknologisk kompetanse på alle fagområder. Framtida står og faller på forskning og nyutvikling.

Oljebransjen som helhet registrerer et stadig stigende behov for sivilingeniører. Det opplyser Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv og kompetanse i Oljeindustriens landsforening (OLF).

KAN BLI MANGEL: Stadig færre av de unge studentene ønsker seg til ingeniørfagene. Samtidig registrerer oljebransjen et stigende behov for sivilingeniører.
Foto: NTNU Info/Paul Sigve Amundsen
- Både industrivirksomhet og forskning har et stort behov for sivilingeniørkompetanse. Ikke bare innen petroleumsteknologi, men også alle andre fagdisipliner, presiserer Hodneland.

Alvorlig
Han røper at bransjen synes det er urovekkende at utdanning innen ingeniørfagene har tapt terreng de siste årene. Ennå er det ingen synlige rekrutteringsproblemer i olje- og gassnæringen, og det er fortsatt godt med søkere til petroleumsfagene på universiteter og høgskoler. Men Hodneland er bekymret for fremtidsutsiktene for norsk høyteknologisk industri og forskning.

- Trenden er at stadig færre av de unge studentene ønsker seg til ingeniørfagene. Fra 2000 til 2004 viser tallene fra samordna opptak en nedgang på rundt 20 prosent for denne studiegruppen. Også resultatene fra de internasjonale undersøkelsene PISA og TIMSS bekrefter norske elevers manglende kunnskaper og interesse for realfag. Dette er alvorlig, sier Hodneland.

Kritisk
Han framhever at olje og gassnæringen er Norges største bransje målt i økonomisk verdi og står for 20 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

- Det er også denne næringen vi skal leve av i overskuelig fremtid, og som skal sikre den norske velferden for kommende generasjoner. Realfagskompetanse er kritisk for en videre utvikling av olje- og gassnæringen. For å utvikle ny aktivitet og skape nye verdier trenger oljeselskaper og leverandørbedrifter jevnlig påfyll av unge med bakgrunn i realfag og teknologiske fag. Dette blir bare viktigere og viktigere.

KRITISK: Oljebransjen trenger høyteknologisk kompetanse som aldri før, bekrefter Jan Hodneland fra Oljeindustriens landsforening.
Foto: Oljebeindustriens landsforening
Trenger ny teknologi
Hodneland viser til prognoser fra Oljedirektoratet, som sier at vi vil fortsette å produsere olje i 50 år framover, og gass i enda flere tiår. Av de antatte ressursene som er igjen, er én tredjedel i produksjon, én tredjedel er ikke tatt opp ennå og én tredjedel er ennå ikke oppdaget.

- Vi vet at den oljen og gassen som gjenstår, både ligger dypere og er mer utilgjengelig enn det vi har tatt opp tidligere. Olje- og gassindustrien er derfor avhengig av skarpe realfagshoder som tenker nytt, for å klare å hente opp olje og gass på stadig mer utilgjengelige områder. Bransjen er Norges fremste teknologidriver og har sørget for at vi er verdensledende blant annet innen miljø- og dypvannsteknologi, framhever Hodneland.

Stor konkurranse
For kort tid siden besøkte oljebedriften Vetco Aibel NTNU på jakt etter nyutdannede sivilingeniører.

- Vi dro hjem med 57 søknader som vi nå holder på å vurdere, forteller Asbjørn Tronstad, leder for teknisk avdeling ved Vetco i Stavanger. Han opplyser at bedriften har avdelinger flere steder i landet, som til sammen skal tilsette 120 nye ingeniører i nærmeste framtid. Om lag halvparten vil være sivilingeniører med ulik fagkompetanse.

- Avdelingen her i Stavanger holder på med vedlikehold og ombygging av boreplattformer. Vi trenger sivilingeniørkompetanse på alle fagfelt, spesielt innen mekaniske instrumenter, elektro, prosess og teknisk sikkerhet. I år regner vi med å ansette 25 nye sivilingeniører. Det er spesielt vanskelig å dekke behovet for prosessingeniører, forteller Tronstad.

Økt aktivitet
Han forklarer at den store etterspørselen har flere årsaker.

- For det første har vi økt aktiviteten, som følge av større satsing nasjonalt, flere nye prosjekter og høye oljepriser. Dertil kommer at vi stadig har en avskalling av kompetente fagfolk til mindre spesialistfirmaer. På mange måter fungerer vi som en slags videreutdanning for ferske sivilingeniører, forklarer avdelingslederen.

Synnøve Ressem