MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Irene Dragvik: Valg ved "annerledesuniversitetet" (18.4.05, 15:07)

11. og 12. mai skal interne representanter velges til NTNUs styre. Forslagsfristen er imidlertid onsdag 20. april, klokka 16:00. Benytt forslagsretten!

Det skal velges tre representanter blant fast vitenskapelig tilsatte, en blant de midlertidig tilsatte og en blant de teknisk/administrativt tilsatte. Alle skal velges med vararepresentanter, totalt ti personer. Likestillingslovens § 21, sier at i styrer med mer enn ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 %.

For at valget skal bli reelt, er det viktig at tilstrekkelig mange forslag kommer inn. Oppfordringen til befolkningen ved NTNU blir i denne omgang å benytte forslagsretten.

I tidligere valg, er valg på styrerepresentanter kommet i skyggen av rektorvalg. Av landets seks universiteter, er NTNU det eneste som tilsetter rektor. Rektor og dekaner skal tilsettes og får som følge av det, nye roller. Styreleder vil være en ekstern person, og universitetet drives tilnærmet et konsern. De interne styrerepresentantene vil som følge av det, også få endrede posisjoner. I mange tilfeller vil medbestemmelse i fremtiden, bare kunne utøves på styrenivå.

Styret får umiddelbart tunge saker å jobbe med. Ny "Lov om universiteter og høyskoler" trer i kraft 1. august. Det foreligger lovendringsforslag til "Lov om statens embets- og tjenestemenn" (Ot.prp. nr. 67). Det nye Styret skal tilsette øverste leder. I mars 2006 skal det tas endelig avgjørelse vedrørende avhending av Dragvoll, såkalt "NTNU 2020".

Godt valg!

Irene Dragvik
representant i valgkomiteen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv