MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Rektor må være en brobygger (19.4.05, 12:26)

Om den nye rektoren hentes internt eller kommer utenfra, er kanskje ikke så nøye. Evne til å tenke helhetlig og bygge bro over gammelt nag regnes som mye viktigere.

I går, mandag, gikk søknadsfristen for rektorstillingen ut, og tirsdag 26. april blir søkerlista lagt fram for NTNU-styret. Samtidig skal innstillingsutvalget, som forbereder tilsettelsen, formidle inntrykk fra en møterunde på fakultetene.

VEL BLÅST: F.v Siri Beate Hatlen, Ronny Sødahl Furunes, Kjeld Rimberg, Ivar Østerlie og Tor Lian etter møtet på HF-fakultetet.
Da utvalget i går besøkte Historisk-filosofisk og Ingeniørvitenskap og teknologi, var både engasjementet og temperaturen høyst forskjellig.

Men vi merket oss minst ett felles ønske for den nye rektoren: en faglig sterk og samlende leder som kan tilbakelegge gammel splittelse og bygge bro mellom hovedcampusene.

IVT-representantene la i tillegg vekt på at rektor må ha et spesielt ansvar for å profilere teknologi, og de så ingen motsetning mellom de to rollene.

Stort ansvar
Innstillingsutvalget ledes av styrerepresentant Siri Beate Hatlen og består videre av dekanus Anne Grete Hestnes, professor Karl Høiseth fra arbeidstakerorganisasjonene og studenttingsleder Ronny Sødahl Furunes. Kjeld Rimberg og Tor Lian fra ATKearny deltok på fakultetsmøtene som eksterne rådgivere.

FAKTA

REKTORKANDIDATER:
DMFs fakultetsleder Gunnar Bovim bekrefter overfor Adresseavisen at han ikke vil bli rektor. I stedet søker han stillingen som viseadministrerende direktør ved St. Olavs.

Ifølge avisen har heller ikke Rigmor Austgulen eller Kathrine Skretting søkt stillingen.

Torbjørn Digernes fra IVT-fakultetet, Bjarne Foss ved IME og Bjørn Hafskjold ved NT er imidlertid aktuelle kandidater. Det samme er nordiskprofessor Petter Aaslestad.

BI-professor Torger Reve har vært et hett eksternt navn, men avkrefter ifølge Adresseavisen at han har søkt.

Etter besøksrunden var Hatlen og Rimberg imponert over den profesjonelle holdningen de har møtt, - både til selve prosessen og i forventningene til den nye rektoren.

- Tanker om at den best kvalifiserte søkeren må få jobben og at den nye rektoren må være samlende og tenke helhetlig, har vært gjennomgangstemaer. Vi har fått mange klare og tydelige innspill som vi skal ta med i arbeidet videre. Det er svært viktig for oss at prosessen blir så god som mulig. Jeg føler et spesielt stort ansvar fordi NTNU går foran og er først ute med å ansette rektor, understreker Hatlen.

Utfordret fakultetene
Utvalget utfordret fakultetene på to områder: De ville ha synspunkter på krav som skal settes til den nye rektoren, og meninger om hvilken medvirkning ansatte og studenter bør ha i den videre prosessen. Ved HF deltok en utvidet ledergruppe med instituttledere, studentrepresentant, representant for teknisk-administrativt ansatte, fakultetsdirektør og underdirektør.

Her er et utvalg sitater fra debatten:

HF om rektor:
Erling Aksdal: NTNU må styrke ledelsen på faglig nivå, i tråd med prioriteringene fra Stortinget. Til nå har NTNU gått den andre vegen og prioritert å styrke den administrative ledelsen.

Gunhild Vidén: Den best kvalifiserte må få jobben. NTNU er en spesiell organisasjon med en utbredt mistenksomhetskultur. Interne søkere vil bli mistenkt for å favorisere eget fagmiljø. Kanskje det er bedre med en ekstern. Da kan vi rette en felles mistenksomhet mot den som kommer utenfra. Det forbedrer enhetstanken.

Gunnar Foss: Jeg ønsker meg en person med et romslig sinn som har plass til begge kulturene.

SAMLENDE: Gunnar Foss, Arne Halvorsen og Steinar Supphellen vil ha en rektor som kan lede hele NTNU.
Vegard Austmo, studentrepresentant: Kandidaten må være en sterk og klar politisk leder, som er i stand til å ta beslutninger og ikke sparker dem nedover til administrative ledere på lavere nivå.

Gunhild Vidén: Jeg ønsker meg en tydelig rektor, som har evne til strategisk tenkning på lang sikt og som er forutsigbar.

Steinar Supphellen: Om kandidaten er intern eller ekstern har ikke så stor betydning - hovedsaken er at han er rektor for hele NTNU og får oss til å fungere som en helhet. Jeg har ikke sansen for de store visjonene, men vil ha fokus på produktet og funksjonen.

Arne Halvorsen: Jeg ønsker meg en sindig person som tar hensyn til at vi har vært gjennom mange og kraftige reformer og at hele organisasjonen er merket av slitasje.

Vegard Austmo: Jeg ønsker meg en rektor med internasjonal erfaring.

Petter Aaslestad: Kvalitetsreformen har medført et stort raseri blant vitenskapelig ansatte. På den andre siden finner vi faglige miljøer som ikke er fremragende. Rektor må bidra både til å dempe raseriet og jobbe opp de svake.

Gunhild Vidén: Rektor må ha professorkompetanse og forståelse for kjernevirksomheten. Ellers vil det bli vanskelig å få respekt.

Erling Aksdal: Det holder ikke å ha internasjonalt format som forsker. Rektor må ha stor forståelse for vitenskapskultur og vite hvordan en bedrift skal ledes.

Sissel Lie: Rektor skal tilsettes på åremål og har begrenset tid. Derfor er det viktig at vedkommende starter med den nødvendige kunnskap og ikke trenger politisk voksenopplæring.

Steinar Supphellen: Professorkompetanse er en nødvendig grunnkompetanse. I tillegg kreves reell innsikt og reell kunnskap om organisasjon, administrasjon og ledelse.

HF om videre medvirkning:
Arne Halvorsen: Jeg er sterk motstander av avdemokratisering og at vi ikke lenger får velge rektor. Jeg blir provosert av å bli spurt til råds i en prosess som er udemokratisk.

Bjørn Sørensen: Skal vi være rådgivere med taushetsplikt? Som valgt leder vil jeg få problemer hvis jeg kommer over noe urovekkende og ikke kan gå videre med det.

Gunnar Foss: Dette minner om kadervurdering etter demokratisk sentralisme. Det er greit å komme med innspill, men jeg vil også bevare integriteten som tillitsvalgt.

Petter Aaslestad: Jeg vil bare minne om at vi har hatt flere rektorvalg med svært dårlig valgdeltakelse. Pussig nok kan vi kanskje få en større innvirkning nå når rektor skal ansettes.

IVT om rektor:
Ved IVT, som er NTNUs største fakultet, deltok tre instituttledere, fakultetsdirektøren, en representant for fagforeningene og to studentrepresentanter.

- SØKER GUD: Studentrepresentantene Åge Halvorsen og Sindre Balas mener utlysningsteksten er for ambisiøs.
Sindre Balas, studentrepresentant: En må være religiøs for å tro på kriteriene det søkes etter i stillingsannonsen, - en slik person fins ikke! NTNU trenger mer ledelse og fastere rammer. Rektor må ha mye bein i nesa og evne og vilje til å gå videre. Han må være villig til å se om nåværende organisasjonsformen er riktig. Han må ha karisma, dyrke fellesskapsfølelsen og bidra til å bygge en felles NTNU-identitet.

Åge Halvorsen, studentrepresentant: Professorkompetansen er ikke viktigst og må ikke få styre hele utvelgelsesprosessen. For studentene er tilrettelegging av studiene det viktigste.

Hallvard Ødegaard: Rektor må ha en kommunikasjonsstab.

Erik Lund: Rektor skal først og fremst være en gallionsfigur utad og trenger andre til å ta seg av det interne. Det er farlig å ha en rektor som graver seg ned i detaljene og bare er administrator.

Hallvard Ødegaard: Norge trenger en talsmann for teknologi, og det bør være NTNU-rektoren. Men han trenger ikke å være teknolog.

GALLIONSFIGUR: Erik Lund og Hallvard Ødegaard vil ha en gallionsfigur for teknologi.
Erik Lund: Vi må få fram NTNU som teknologiens høyborg. Tidligere rektorer har vært for redde for å utfordre den indre spenningen mellom Gløshaugen og Dragvoll.

Sindre Balas: Jeg ønsker to prorektorer, en for undervisning og en for forskning.

Åge Halvorsen: Leder-CV er viktigere enn publikasjons-CV. Studentene har klaget over de samme problemene i ti år. Vi trenger en leder som skjærer gjennom, løser problemene og rydder opp i administrasjonen.

Erik Lund: Rektor må se muligheter og utfordringer og være i stand til å følge opp det som settes igang. Det er farlig med en leder som går foran og virvler opp mens resten blir borte i støvskya.

Hallvard Ødegaard: Rektor må være hardbarket og skjønne at organisasjonen er vanskelig. Det trengs minst en generasjon til for å forandre et universitet.

Om medvirkning:
Knut Glasø: Bruk arbeidstakerorganisasjonene - de representerer et bredt spekter ansatte. Det har vært et dårlig forhold mellom ledelse og fagorganisasjonen de siste årene.

Hallvard Ødegaard: Rektorvalgene var tilfeldige, jeg syns denne ansettelsesprosessen er mye ryddigere.

Tekst og foto: Synnøve Ressem