MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020:
Samlokalisering for alle penga (21.4.05, 09:26)

Prosjektorganisasjonen for samlokalisering er nå kommet på plass og representerer både NTNU og HiST. Et Hestnes II-utvalg er satt ned for strategiarbeid ved NTNU mot 2020.

Hovedmålet for Hestnes II er å vurdere NTNUs strategier og mål i forhold til internasjonale trender og SWOT-analysen fra Hestnes I. Utvalget skal blant annet gi innspill i arbeidet med å utvikle en felles strategiplan for NTNU og Sintef.

PROSJEKTORGANISASJONEN: Foran f.v. Eivind Hiis Hauge (rektor NTNU), Margaret Lian Knutsen (prorektor HiST), Torun Klemp (rektor HiST), Ole Brønmo (høgskoledirektør HiST), Julie Feilberg (prorektor NTNU). Bak f.v. Inge Fottland (prosjektdirektør), Lise Sagdahl (ass. prosjektdirektør), Åse Sjømæling (informasjonsrådgiver), Bjørn Bakken (ass. prosjektdirektør) og Arnstein Kroglund Fiskum (prosjektmedarbeider). Universitetdirektør Per Ivar Maudal var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: NTNU Info/Mentz Indergaard
Det nye utvalget har ti medlemmer. Sintef er representert i utvalget ved Gunnar Sand, direktør for samfunnskontakt og strategi.

Styret for samlokaliseringsprosjektet består av rektor og prorektor ved NTNU og HiST samt universitetsdirektøren og høgskoledirektøren. NTNU-rektor er prosjektstyreleder og HiST-rektor nestleder.

Delprosjekter
Prosjektet har fått det klingende navnet "NTNU 2020/HiST 2020 - Eventuell samlokalisering." Det er inndelt i fem delprosjekter som omfatter strategi, virksomhetsutvikling, campus- og eiendomsutvikling, offentlige prosesser, gjennomføringsmodeller og totaløkonomi.

NTNU-styret har bevilget 20 millioner kroner til denne fasen av samlokaliseringsprosjektet som skal vare til mars 2006. HiST-styret har bevilget 3,5 millioner kroner og tre årsverk.

Status for prosjektet skal legges fram som en orienteringssak for NTNU-styret tirsdag 26. april. Det er laget en prosjekthåndbok som beskriver detaljene.

Utvidet ledelse
Prosjektledelsen er utvidet med to assisterende prosjektdirektører og et sekretariat og er felles for NTNU og HiST. Ledelsen består av prosjektdirektør Inge Fottland, NTNU, assisterende prosjektdirektør Lise Sagdahl, NTNU og assisterende prosjektdirektør Bjørn Bakken, HiST.

Sekretariatet består av Åse Sjømæling fra NTNU og Arnstein Kroglund Fiskum fra HiST. De har ansvar for henholdsvis informasjon/kommunikasjon og prosjektadministrasjon.

Prosjektorganisasjonen skal hele vegen samarbeide nært med Sintef, Samskipnaden og Trondheim kommune.

Millionkontrakter
Akkurat nå pågår kontraktsforhandlinger etter en omfattende anbudsrunde for rådgivingstjenester. Anbudene dekker fagområdene arkitekt, geoteknikk, samfunns- og økonomiske analyser, gjennomføringsstrategi og totaløkonomi, prosessledelse i strategiutvikling og virksomhetsutvikling.

Forhandlingene ledes av Bjørn Bakken, som har permisjon som driftsdirektør ved HiST, i samarbeid med MA-seksjonen ved NTNU.

Bakken opplyser at det har kommet inn mange gode anbud. Samla antall rådgivningstimer er beregnet til 6.000, noe som vil koste rundt 7,5 millioner kroner.

Av Synnøve Ressem