MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Etterlyser Dragvoll-studenters meninger (21.4.05, 16:43)

Studieavdelingen ber studentene si sin mening om hvordan veiledningstjenesten kan forbedres. Men fra Dragvoll er det nesten stille.

- Ni hundre har svart, men tallet burde vært minst fem ganger så høyt, mener seniorrådgiver Åge Søsveen ved Studieavdelingen. Åtte av ti svar kommer fra studenter ved Gløshaugen.

STUDIEVEILEDNING TIL C:
- Studieveiledningen får karakter C av studentene som har svart på undersøkelsen, sier universitetslektor Robert Wiik.
- Vi må få svar fra flere studenter på Dragvoll hvis undersøkelsen skal bli representativ, sier Robert Wiik ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, som er ansvarlig for å analysere dataene fra undersøkelsen.

Wiik retter en sterk oppfordring til studentene om å delta i undersøkelsen og gjør også oppmerksom på at alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av tre gavekort. Fristen er 26. april og spørreskjemaet er lagt ut på Innsida til studentene.

Beslutningsgrunnlag for tiltak
Åge Søsveen leder en prosjektgruppe som utreder tiltak innenfor studieveiledningstilbudet ved NTNU. Han påpeker at resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt til å forbedre veiledningstjenesten.

- Bakgrunnen for undersøkelsen er nettopp behovet for å få tilbakemelding fra studentene om hvilke områder vi bør prioritere, forklarer Søsveen.

Hele studieveiledningstilbudet ble utredet i fjor av en komité som kom med flere forslag til tiltak. NTNUs styre har bevilget 500.000 kroner til tiltak i 2005, og en prosjektgruppe er i ferd med å forberede flere tiltak.

EN HALV MILLION skal i år brukes på tiltak for å forbedre veiledningstilbudet, opplyser seniorrådgiver Åge Søsveen.
- Derfor bør det i høyeste grad være interessant for studentene å gi en mest mulig representativ tilbakemelding om hva de vil prioritere, synes Søsveen.

Tre av fire trenger veiledning
- Er det noen tendens å trekke ut av svarene så langt?

- Tre av fire studenter har i løpet av studietiden hatt behov for studieveiledning. De fleste trenger veiledning om studieprogramvalg, fagvalg, reglement og utdanningsplan, opplyser Wiik.

Foreløpige analyser viser også at de mest brukte informasjonskanalene er studiehåndbok, websider og medstudenter. Fakultet og institutt kontaktes oftere enn Studentservice og ORIGO når studentene har behov for studieveiledning.

- Studentene er stort sett fornøyde med måten de blir mottatt på av studieveileder og det de får ut av veiledningen, men mange har opplevd å få ulike svar hos ulike studieveiledere, forteller Wiik.

Tekst og foto: Arne Asphjell