MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Beholder omstridt eksamenregel (26.4.05, 09:09)

Utdanningsutvalget vil ikke endre den omstridte regelen om begrenset adgang til gjentak av eksamen. Dermed får NTNU-studenter fortsatt bare sjansen til å forbedre karakteren i ett emne per år.

- Hovedbegrunnelsen er at vi ønsker en felles praksis for hele NTNU, opplyser Julie Feilberg, leder av Utdanningsutvalget.

- Jeg er enig i at vi må ha likhet for loven. Men det oppnår vi ved å utvide adgangen til eksamensgjentaking, slik at vi får den samme praksisen som de andre universitetene og høgskolene, mener Ragnhild Slettebø, studentrepresentant i NTNU-styret.

Gjentak av eksamener kommer opp som orienteringssak i styret i dag, tirsdag 26. april.

LIKHET FOR LOVEN: Studentrepresentant Ragnhild Slettebø mener NTNU bør følge reglene som gjelder for de andre universitetene og høgskolene. Foto: Synnøve Ressem
Innstramming for frie fag
Regelen det krangles om, ble innført i forbindelse med kvalitetsreformen og ny felles studieforskrift i 2003. Regelen sier at dersom eksamen er bestått, har studenten rett til å framstille seg én gang i ett emne i hvert studieår for å forbedre karakteren. Ordningen ble gjeldende fra studieåret 2004/2005.

Før det hadde både sivilingeniør- og sivilarkitektstudiet en tilsvarende begrensning for eksamensgjentak. De allmennvitenskapelige fagene praktiserte derimot "tregangersregelen". Den ga studentene anledning til å ta opp eksamen tre ganger innenfor hvert emne. Det var ingen begrensing på antall emner per studieår. Denne praksisen gjelder fortsatt ved de andre universitetene i Norge.

Studentprotester
Endringen som er gjennomført ved NTNU, skal sørge for lik praksis for alle studentgruppene, men har møtt kraftig motstand blant studentene.

Reaksjonen har vært særlig sterk blant psykologistudentene. De mener at ordningen medfører en urimelig begrensning til å forbedre karakterer for opptak til embetsstudiet. Embetsstudiet i psykologi tar opp bare 48 studenter i året, og det er sterk konkurranse om plassene.

Forskjellsbehandling
Studentene framhever at NTNU er alene blant alle høyskoler og universiteter om å ha det begrensede eksamensgjentaket. Det gir studentene ved de andre lærestedene et konkurransefortrinn. Konsekvensen kan bli at studenter slutter ved NTNU for å søke seg til de andre studiestedene.

Høsten 2004 ble det satt i gang en underskriftskampanje som samlet flere hundre underskrifter. Nylig tok studentrepresentant Ragnhild Slettebø opp spørsmålet i NTNU-styret.

Julie Feilberg forstår bekymringene og håper vi kan få en felles nasjonal praksis i framtida. Utdanningsutvalget ber studiedirektøren om å ta opp saken med studieutvalget i Universitets- og høgskolerådet. I mellomtida må iallefall NTNU ha en felles intern praksisk, mener utvalgslederen.

Kort tid
- Utdanningsutvalget vil ikke anbefale en ordning som går ut på ulike regler for gjentak av bestått eksamen for ulike studentgrupper ved NTNU. Målet for å innføre felles studieforskrift var at overordnede regler skulle være like, uavhengig av hvilket studieprogram studenten tilhørte, framhever Feilberg.

Hun legger til at ordningen har vart for kort tid ennå til at det er mulig å si noe om negative konsekvenser. Feilberg mener saken må opp til jevnlige vurderinger. I tillegg ønsker Utdanningsutvalget å undersøke omfanget av gjentak av tidligere bestått eksamen og se i hvilken grad det har resultert i forbedret resultat.

- Denne undersøkelsen bør ligge som grunnlag for en eventuell ny behandling av saken, mener Feilberg.

- Gjeninnfør tregangersregelen!
Studentrepresentant Ragnhild Slettebø deler ønsket om å få til en felles nasjonal praksis. Problemet er at dette tar tid og at studentene har det travelt.

- NTNU har hatt de nye bestemmelsene i ett år nå uten at det har skjedd noe som helst på nasjonalt plan. Mens vi venter, bør NTNU holde seg til de samme reglene som de andre universitetene. Det innebærer å gjeninnføre tregangersregelen og å gjøre den gjeldende også for siv.ing. og siv.ark., sier Slettebø.

Tekst og foto: Synnøve Ressem