MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NY SERIE: NTNUS NESTE REKTOR?
Internasjonalisering på agendaen (28.4.05, 11:37)

Et sterkt og konkurransedyktig NTNU er viktig, mener Ingvald Strømmen. Det vil rektorkandidaten skape ved å gjøre universitetet mer utadrettet.

FAKTA

REKTORKANDIDATENE:
Universitetsavisa presenterer i dagene framover de sju offisielle av de ti søkerne til rektorstillingen ved NTNU.

- Hvorfor vil du bli rektor?

- Jeg er glad i denne institusjonen, har lang fartstid i ulike roller og tror jeg på en positiv måte kan bidra til å bringe NTNU inn i en ny, spennende og krevende framtid. Det er viktig at vi har et sterkt og konkurransedyktig NTNU, internasjonalt, nasjonalt og regionalt sett.

Vi er en kunnskapsprodusent som skal betjene et ytre samfunn. Jeg vil være spesielt opptatt av at vi leverer ny kunnskap og kandidater til beste for utviklingen av såvel enkeltmennesket som næringsliv, kultur og samfunn.

- Hva er det viktigste du har å tilføre NTNU som rektor?

VENDER BLIKKET UTOVER: Ingvald Strømmen mener NTNU må etablere flere samarbeidsrelasjoner med internasjonale institusjoner og universiteter.
Foto: NTNU Info/Arne Asphjell
- Jeg har erfaring som professor og forsker og har gjennom dette et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Jeg har vært instituttleder i ni år, de siste tre for et av de største instituttene på NTNU. Videre har jeg arbeidet med innovasjon og nyskaping, blant annet gjennom egen patentering og bedriftsetablering. Jeg har også ledet oppbyggingen av Innovasjonssenter Gløshaugen.

Jeg har vært med i Hestnes I og sitter i Hestnes II-utvalget. Jeg har også i mange år samarbeidet med SINTEF, nå de siste år gjennom de såkalte Gemini-sentrene. Dette har gitt meg inngående kunnskap om NTNU som organisasjon, noe som vil være nyttig kunnskap.

Bedre på rekruttering
- Hva er NTNUs største utfordringer og hvordan vil du løse disse?

- Å bli enda mer internasjonalt rettet er viktig. Vi må etablere flere samarbeidsrelasjoner med internasjonale institusjoner og universiteter. Faggruppene, hvor ny kunnskap genereres, må være sterke, i forhold til både forskning og undervisning. Da vil vi være istand til å etablere nødvendig internasjonalt samarbeid.

FAKTA

INGVALD STRØMMEN: Alder: 54
Bosted: Trondheim
Stilling: Professor i kuldeteknikk, NTNU, siden 1993.
Forrige jobb: Førsteamanuensis ved IVT-fakultetet
Utdanning: Dr. ing. fra NTH

Rekrutteringsmessig har vi utfordringer både når det gjelder studenter og ansatte. Dyktige fagfolk (både vitenskapelige og teknisk administrative) er en forutsetning for å lykkes som et kvalitetsuniversitet.

Innovasjon og nyskaping er et område som må komme ytterligere inn i den daglige virksomhet, med nye undervisningselementer og med økt fokus, forskningsmessig.

Jeg kan bidra til å oppnå dette ved å sette igang gode, målrettede strategiprosesser internt, samtidig som man tar nasjonale og internasjonale initiativ.

Entusiastisk og målrettet
- Er du for eller imot samlokalisering?

- Jeg var/er med i de to Hestnesutvalgene. Dette har skaffet meg god kunnskap om trender og universitetets muligheter. Jeg har ikke konkludert på dette punktet. Jeg føler at de løpene som er satt igang har vært riktige. Med gode prosesser framover vil saken modne og en konklusjon vil være lettere å ta.

- Hvem bør bli NTNU's viktigste samarbeidspartnere i den nærmeste framtid?

- Vi må sørge for å skape sterke koplinger med næringsliv, forvaltning, kultur og skoleverk. Vi må bli enda mer utadrettet i forhold til det ytre samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Gjør vi det, får vi også flere innspill til hvordan universitetet bør utvikles videre.

Jeg har stor tro på brukerringer eller næringslivsringer knyttet til de enkelte studieprogrammer og kanskje opp imot universitetet som helhet. Internasjonalt må vi styrke båndene og ta initiativ for å etablere flere internasjonale Masterprogrammer i samarbeid med anerkjente universiteter.

- Hvordan vil du karakterisere deg selv?

- Jeg er entusiastisk, målrettet og effektiv. Samtidig tror jeg at jeg er lyttende og empatisk og har lett for å kommunisere med folk. Dette gjør meg i stand til å lede prosesser. Til sammen burde det gi meg gode forutsetninger for å gå på som rektor.

Må enes om målene
- Hva ser du på som den største utfordringen med rektorjobben?

- Å bli et enda mer utadrettet universitet blir en sentral oppgave. For å lykkes med dette må vi få til gode planleggingsprosesser hvor man enes om målene samtidig som den enkeltes frie initiativ er godt ivaretatt.

Strategiprosesser må bli en naturlig del av virksomheten med omforente handligsplaner og aksjoner. Det er ikke sikkert alle er enige, men det viktige er at prosessen har vært god og at alle føler delaktighet. Lykkes vi med dette, tror jeg NTNU har gode muligheter til å utvikle seg videre som et kvalitetsuniversitet.

- Hvor var du da Stortinget besluttet å opprette NTNU (21. mars 1995)

- Jeg var i Norge og på NTNU, men drev å planla et friår som jeg skulle tilbringe som forsker hos Procter&Gamble i USA - et stort internasjonalt industrikonsern. Jeg reiste like etterpå.

- Når får NTNU sin første Nobelprisvinner og innen hviket fagområde?

- Det er ikke enkelt å svare på, men jeg gjetter på at den vil ligge i grenselandet bioteknologi/medisin hvor vi på NTNU har gode miljøer. Prisen vil enten ligge innenfor medisin eller kjemi.