MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jomar Finseth: Dobbeltrolle med positivt fortegn? (29.4.05, 09:56)

Med fare for å framstå som naiv, føler jeg at Petter Wiigs innlegg fortjener et svar fra en hovedtillitsvalgt som har valgt ikke å stå på valglista som tekn/adm-representant i styret ved NTNU.

Dette skyldes ikke at jeg deler Petters syn, men er rett og slett en vurdering i forhold til interesser og egenskaper. Jeg har for lenge siden innsett at man ikke behersker og trives på alle arenaer. Dermed har nok de fleste forstått at jeg ikke deler Petters syn i denne saken.

Jeg sier ikke at Petter tar fullstendig feil, for dette er et vanskelig spørsmål. Det å sitte i styret er å være arbeidsgiver på øverste nivå, helt udiskutabelt. Hvordan kan en tillitsvalgt sitte på begge sider av bordet - som ansattes representant i samarbeidsorgan etter Hovedavtalen, og som arbeidsgiver i virksomhetens styre? På den annen side: Hva er egentlig en ansattrepresentant, tekn/adm eller vitenskapelig, i et styre?

Finne gode løsninger i felleskap
I innlegget stilles det spørsmål om hvilken rolle en tillitsvalgt har tenkt å spille i styret. Jeg må først avklare at det ikke er funksjonen, men personen som stiller til valg. Dernest ser jeg ingen motsetning i det å ivareta ansattes interesser og virksomhetens interesser som tillitsvalgt. Vår rolle som deltakere i formelle samarbeidsutvalg, det ligger i ordet, er ikke å sitte på hver side av bordet med ulike interesser. Vi skal i fellesskap finne de gode løsningene både for ansatte og virksomhet.

Skal dette problematiseres ytterligere så kan man jo også spørre seg om rollen til hvilken som helst ansattrepresentant i styret; skal de ivareta de ansattes syn, som helt klart vil være i konflikt med arbeidsgivers syn i enkelte saker, eller vil de heve seg over dette og bare være arbeidsgiver i alle saker?

Når det gjelder arbeidsgivers syn på profilen i lokale forhandlinger så er det et vanskelig tema, og som Petter sier: Her kan man møte seg selv i døren. I slike saker, som jeg anser for å være av mindre viktig karakter i forhold til styring av NTNU, kan ansattes representant velge å forlate møtet uten at demokratiet vil lide stort tap.

Stor kompetanse
Den tredje problemstillingen som trekkes opp i innlegget anser jeg for å være av personlig karakter og ønsker ikke å gå inn på denne. Jeg vil allikevel minne om aksjeloven som ivaretar ansattes medbestemmelse i styrer i aksjeselskap og konsern. Måten denne er praktisert på, er at det er tillitsvalgte som sitter som ansattrepresentanter i bedriftenes styrer, noe som bifalles, også ofte av bedriftenes ledelse. Jeg skal imidlertid ikke bruke mye tid på å argumenter i forhold til dette, for NTNU er ikke et aksjeselskap, i alle fall ikke ennå.

Det jeg generelt har lyst til å si noe om, er at de personer som stiller til valg og som har tittelen fagforeningsledere eller hovedtillitsvalgte, er ansatte som har utrolig stor kompetanse knyttet til organisasjonen NTNU. Både styret, våre ledere og regjeringen har i de senere år vist stor reformvilje og ikke minst reformevne knyttet til grep som har redusert vår medbestemmelse og medvirkning. Kanskje trenger vårt styre nettopp den kompetansen disse menneskene innehar, samtidig som de er personer som gjennom sine verv har tillit fra de ansatte på NTNU.

Konservativt syn
For meg blir innholdet og budskapet i Petter Wiigs innlegg for konservativt. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg, ikke minst i statlig sektor, reformene kommer som perler på en snor. Vi må møte dette med å tenke nye veier, kanskje se på andre former for ansattes medvirkning. I forhold til privat næringsliv, hvor vi tar ett skritt nærmere dag for dag, så er ikke det å ha tillitsvalgte på lista over kandidater til styret akkurat noen revolusjon.

Jeg sier ikke at dette er enkelt, og jeg må presisere at dette ikke er et valgkampinnlegg til fordel for enkeltrepresentanter. For meg er det en prinsipiell avklaring. Det er mye fornuft i å ha ansattrepresentanter i styret som innehar stor kompetanse knyttet til forvaltning av NTNU. Det å være tillitsvalgt til daglig skal definitivt ikke være diskvalifiserende i forhold til å inneha styreverv ved vår virksomhet.

Godt valg!

Jomar Finseth
Hovedtillitsvalgt Parat NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv