MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Sterk økning i søkertallene til NTNU (29.4.05, 12:01)

NTNU er et av landets mest populære studiesteder. Med en økning på over 9 prosent i antall søkere sammenliknet med i fjor, kommer NTNU godt ut av konkurransen om studentene. 9063 søkere har NTNU som førstevalg.

I tillegg kommer 533 som søker overgang fra ulike ingeniørhøgskoler. Framgangen er særlig markert for samfunnsfagene og humaniora og lærer- og lektorutdanningen. Et lite skår i gleden er tilbakegangen for en del av realfagene.

Rektor Eivind Hiis Hauge er godt fornøyd med det høye antall søkere. – Vi vet vi har høy kvalitet på utdanningen vår, og det har vi tydeligvis klart å formidle til årets søkere.

Humaniora og samfunnsfag stadig mer populært
Tallene fra Samordna opptak viser en solid framgang for samfunnsfagene og humaniora. Det historisk-filosofiske fakultet har en økning på over 30 prosent i antall studenter. Særlig det nye årsstudiet i spansk er populært. Det samme gjelder engelsk.

På Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det psykologi og idretts- og bevegelsesvitenskap som lokker flest søkere, men også en rekke av de andre fagene har framgang. – Det viser at den gode tendensen de siste årene, bare varer ved, sier Hiis Hauge.

Lærerutdanningen i vinden
- Vi synes også det er svært gledelig at lærer- og lektorutdanningen har så stor framgang. Det gjelder både språk og realfag. Samlet sett er økningen på over 30 prosent på master-nivå. Dette er viktig for nasjonen, fordi disse studentene senere skal ut i skolen og der kan bidra til rekrutteringen innenfor disse fagene.

Realfagene fortsatt hodepinen
Men rektor Eivind Hiis Hauge er likevel bekymret på nasjonens vegne for nedgangen for en del av realfagene.

– Det er særlig for grunnleggende utdanning på bacherlor-nivå vi ser nedgangen. Til tross for at det de siste årene har vært satt i gang en rekke tiltak, så går ikke utviklingen når det gjelder interesse for realfagene slik vi ønsker. Vi vil derfor satse videre på fagmotiverende tiltak i videregående skole i tillegg til de store nasjonale prosjektene som RENATE (Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag) og Nasjonalt senter for matematikk i undervisningen, som begge er lagt til NTNU, sier Hiis Hauge.

Sivilingeniørfagene holder stillingen
Den tidligere nedgangen for sivilingeniørfagene har stoppet opp for mange av disse studieretningene. Bygg og miljø, som har hatt en positiv utvikling gjennom mange år, fortsetter framgangen. Det gjør også marin. Positivt er det også at IKT-relaterte fag som har slitt betydelig de siste årene, nå igjen er på vei oppover. Ingeniørvitenskap og IKT har for eksempel nesten fordoblet antall søkere fra i fjor.

– Søkningen til mange av profesjonsstudiene, er i høy grad avhengig av konjunktursvingningene, mener Hiis Hauge. –Studentene er naturlig nok opptatt av om de kan få jobb etter endt studium. Nå ser vi at etterspørselen etter sivilingeniører på mange områder igjen er på vei oppover, og dette kommer nok til å påvirke søkningen til NTNU også i årene framover, i alle fall hvis tendensen holder seg, sier han.

Arkitektutdanningen ved NTNU er fortsatt svært populær selv om antall søkere har gått noe ned. Men fortsatt skal 425 søkere slåss om 70 plasser.

91,2 prosent av årets søkere benyttet muligheten til å søke opptak direkte via internett.