MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNUS NESTE REKTOR?
Med en fot i begge leire (2.5.05, 00:18)

Eivin Røskaft satser på å bli første NTNU-rektor uten teknologibakgrunn. Han har god kjennskap til de ulike vitenskapskulturene og skrev søknaden etter anbefaling fra fagforeningene.

FAKTA

REKTORKANDIDATENE:
Universitetsavisa presenterer i dagene framover de sju offisielle av de ti søkerne til rektorstillingen ved NTNU.

- Hvorfor vil du bli rektor

- For å gjøre en god jobb for et bedre universitet, med klare mål for å videreutvikle fag og vitenskap. Jeg mener vi skal fortsette å satse på de gode fagmiljøene, men vi må også se på dem som ikke gjør det så bra. Målet må være å få opp alle på et internasjonalt nivå. Jeg mener at alle fagene må tåle internasjonal evaluering. Da blir det kanskje nødvendig å legge ned noen?

- Hva er det viktigste du har å tilføre NTNU som rektor?

KOMMUNISERER: Eivin Røskaft har allmennvitenskapelig bakgrunn men snakker likevel godt med teknologene på Gløshaugen.
- Faglig tyngde, bred internasjonal erfaring, tung og god ledererfaring. Dessuten er jeg beslutningsdyktig og jobber strategisk.

Navn som forplikter
- Hva er NTNUs største utfordringer, og hvordan vil du løse disse?

- NTNU er eneste universitet som har "Norges" i navnet, og navnet forplikter. Vi må kort og godt gjøre NTNU til Norges beste universitet! Vi må bli mer synlige, og vi må utvikle et bedre lederskap. Vi trenger gode lederprogram for faglig administrativ ledelse. Faglige ledere rekrutteres fra fagmiljøene og trenger spesialopplæring i ledelse. Oppgaven omfatter langt mer enn å framheve eget fag.

Videre må vi få tverrfagligheten til å fungere, også i budsjettsammenheng. Dette funger dårlig i dag. Sist, men ikke minst, må vi bli mer attraktive for internasjonale studenter. Vi må tilby gode fag med gode faglærere og gode studieprogram. Vi må også videreutvikle det gode studentmiljøet i Trondheim som en attraktiv studentby. Ett av verktøyene er å utvikle gode hjemmesider på web.

FAKTA

EIVIN RØSKAFT:
Alder: 54
Bosted: Trondheim
Stilling: Professor i biologi, NTNU, siden 1999
Forrige jobb: Direktør ved Norsk Instiutt for Naturforskning (NINA>
Utdanning: Dr. philos fra AVH

- Er du for eller i mot samlokalisering?

- For meg er ikke dette et tema uten at det ses i forhold til framtida for NTNU. Hva skal til for å gjøre universitetet bedre? Hvis det er samlokalisering som må til, er jeg for. Hvis ikke, er jeg i mot - vi mangler svaret. Det forundrer meg at prosjektet er satt i gang uten strategisk fundament. Vi har mange gode universiteter ute i verden - noen er samlokaliserte, andre er det ikke. Det hadde vært en god idé å ta for seg ti av dem og studere hvorfor de har blitt gode.

- Hvem bør bli NTNUs viktigste samarbeidspartnere i den nærmeste framtid?

- Vi bør tilstrebe samarbeid med tunge internasjonale fagmiljøer og videreutvikle samarbeid som allerede er i kommet i gang. I nasjonal målestokk vil jeg framheve Sintef og NINA.

Vil bygge ned kulturforskjellene
- Hva ser du som den største utfordringen med rektorjobben?

- Å bli den samlende lederen som etterspørres i organisasjonen. Jeg har allmennvitenskapelig bakgrunn og befinner meg til daglig midt i hjertet blant teknologene på Gløshaugen. Fra mitt ståsted som instituttleder har jeg ingen problemer med å kommunisere med teknologene på fakultetet. Men i sin alminnelighet er det for stor kulturforskjell mellom sivilingeniører og de allmennvitenskapelige fagene.

- Hva er dine beste lederegenskaper

- Entusiastisk, dynamisk og beslutningsdyktig. Og jeg har humor - det syns jeg er viktig i lederskap. Dessuten er jeg en lyttende person. Jeg greier å holde en positiv tone selv om situasjonen er negativ, og jeg er flinkere til å se løsninger enn problemer.

- Hvor var du da Stortinget besluttet å opprette NTNU 21. mars 1995?

- Da var jeg direktør ved NINA og professor II ved NTNU og syntes det var et svært godt vedtak.

- Når får NTNU sin første nobelprisvinner og innen hvilket fagområde

- Vi bør absolutt ha ambisjoner om å få en snart. Men vi burde også gjøre NTNU så attraktivt at nobelprisvinnere kan tenke seg søke til oss. Det krever at både fagnivå og lønn holder internasjonalt nivå.