MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREVALGET:
Bekymret for demokratisk underskudd (3.5.05, 10:00)

Mindre demokratisk påvirkningsmulighet og en rektor som er ute av styret, utpeker seg som de viktigste årsakene til at de vitenskapelig ansatte stiller med hele 18 kandidater til styrevalget.

Det har aldri hendt tidligere at et så stort antall kandidater fra gruppen fast ansatte i vitenskapelig stilling vil inn i styret. Under mandagens valgmøte på Dragvoll, oppsummerte styrekandidat Håkon With Andersen årsaken til dette slik:

STANDHAFTIG: - Jeg tror jeg har vært et irritasjonsmoment i det sittende styret, og jeg vil fortsette å vise samme holdning, lovet Rigmor Austgulen.
Foto: NTNU Info/Mentz Indergaard
- Dette er et viktig valg. Rektor er ikke lenger medlem av styret, og da blir det de ansattes representanter som må føre den kollegiale arven videre og lære opp den eksterne styreformannen.

Han fikk støtte av flere av de andre kandidatene som hevder enhetlig ledelse betyr et økende demokratisk underskudd.

Rektor hentes internt
På dette møtet var det 15 styrekandidater til stede, og omtrent det samme antall vanlige tilhørere i salen. Kanskje var det i mangel på flere spørsmål fra tilhørerne at Rigmor Austgulen valgte å utfordre de andre kandidatene på hvilken rektor de vil ha.

Svaret var ganske entydig: Rektoren må rekrutteres internt. Frykten for det demokratiske underskudd ble også brukt som argument i denne sammenhengen. Styrekandidatene vil ha en lyttende, samlende og tydelig rektor som kan engasjere grunnplanet. - Rektor må ikke være en marionett for administrasjonen, mente Kari Hag.

PROVOSERTE: - Dragvoll subsidierer Gløshaugen, mener professor Steinar Imsen som var tilhører under møtet. Hans innspill utløste en ganske heftig debatt blant kandidatene.
Flere mener det er et dårlig tegn at de eksterne søkerne ikke vil avsløre sin identitet.

- Vi må gjenvinne gleden ved å være et universitet, sa Christian Thaulow. Han var en av de få som ikke utelukket muligheten av at en leder som hentes utenfra, kan bidra til nye måter å tenke universitet på.

Budsjettmodellen på skraphaugen
Valgmøtet på Dragvoll kom i hovedsak til å dreie seg om fire saker:

 • Flytting av Dragvoll til Gløshaugen
 • Kvalitetsreformens ødeleggende virkninger
 • De håpløse utslag av budsjettmodellen NTNU har slitt med i ti år
 • Hvilke krav som må stilles til rektoren som skal ansettes

  Det var stort sett enighet blant kandidatene om disse spørsmålene, bortsett fra ett: Er det Dragvoll som subsidierer Gløshaugen ved tildeling av budsjettmidler, eller er det omvendt? Her var frontene ganske steile og holdningene betinget av tilhørighet. Men en ting kunne kandidatene enes om også på dette punkt: Budsjettmodellen må grundig gjennomgås og revideres.

  FAKTA

  SITATER FRA KANDIDATENE:
  Rigmor Austgulen: Vi er et universitet, ikke en byutviklingsinstitusjon.

  Ingeborg Sølvberg: NTNU må ha kvalitet (måles internasjonalt) og relevans (samfunnet må ha behov for studentene vi utdanner).

  Svein Lorentzen: Vi må gjenreise tilliten mellom ledelsen og de ansatte.

  Håkon With Andersen: Budsjettmodellen er løst på en teknokratisk måte som gir obskure effekter.

  Jostein Kvaal Rekstad: Vi må styrke universitetets teknologiske hovedprofil.

  Flyttemotstandere i flertall
  Alle kandidatene unntatt fire var uforbeholdent imot flytting og mente utredningen kunne avsluttes. Disse fire var i utgangspunktet også imot eller skeptisk, men ville se utredingsresultatet før de tok endelig stilling: Rigmor Austgulen, Tore I. Haugen, Christian Thaulow og Astrid Lægreid. Steinar Westin, Sissel Lie og Signe Kjelstrup deltok ikke på møtet.

  I forsamlingen var det også stor skepsis til Kvalitetsreformens kombinasjon av tildeling av midler proporsjonalt med antall uteksaminerte studenter og fjerning av eksterne sensorer. Styrekandidatene hevdet at reformen har gitt mindre tid til forskning og medført at mye undervisning er overført til vikarer og universitetslektorer.

  De ga også uttrykk for at reformen er blitt en trussel mot universitetets kvalitet. Flere tok til orde for at NTNU bør følge universitetene i Oslo og Bergen sitt opprør mor reformen, fremfor å satse på å være "flinkeste gutt i klassen".

  Og nesten alle kandidatene passet på å flette inn: NTNU må bli mer synlig. Forskningen må styrkes.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

  Styrekandidatenes egne betraktninger om vervet
  Tidspunkt for tirsdagens møter
 •