MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNUS NESTE REKTOR?
- Hovedprofilen må bli tydeligere (2.5.05, 16:45)

Bjarne Foss er uhøytidelig og rolig, men rastløs etter å styrke NTNU som en motor for langsiktig nasjonal verdiskaping. Og HiST vil han holde på en armlengdes avstand.

FAKTA

REKTORKANDIDATENE:
Universitetsavisa presenterer i dagene framover de sju offisielle av de ti søkerne til rektorstillingen ved NTNU.

- Hvorfor vil du bli rektor?

- Svaret er tredelt. Jeg mener min erfaringsbakgrunn og de resultater jeg har oppnådd, gir en god plattform for rektorjobben. Videre har jeg lyst på jobben. Til slutt har jeg en relativt klar formening om hvordan NTNU skal videreutvikles og hvordan dette praktisk skal oppnås.

- Hva er det viktigste du har å tilføre NTNU som rektor?

TENKER NASJONALT: Bjarne Foss mener det nasjonale perspektivet skal gå foran det regionale perspektivet for NTNUs del.
- Jeg kan bli en tydelig leder for NTNU og har også en ambisjon om å være det på den nasjonale arena. Jeg tror i tillegg at jeg har en god evne til å kommunisere både horisontalt og vertikalt i en organisasjon som NTNU.

EU-forskning stadig viktigere
- Hva er NTNUs største utfordringer, og hvordan vil du løse disse?

- Det ligger en klar utfordring i å kapitalisere på mangfoldet i organisasjonen. Det finnes for eksempel "store, hvite flater" i koplingen mellom HF/SVT-miljøene og teknologimiljøene. Her tror jeg ledererfaringen fra Gassteknisk Senter vil være nyttig.

NTNU må styrkes som den fremste nasjonale institusjon innen teknisk og naturvitenskapelig forskning og undervisning: Det betyr altså å tydeliggjøre hovedprofilen. Ordet nasjonal betyr for meg at det nasjonale perspektivet går foran det regionale perspektivet.

NTNU lever av og for studentene. Det betyr i praksis at studentene skal være krevende kunder samtidig som NTNU skal sette krav til studentene. Kvalitetsreformen må fungere i "alle kroker og kriker" samtidig som den må implementeres på en ressursmessig effektiv måte. Rekrutteringen av studenter må ha et stadig fokus fra ledelsen.

FAKTA

BJARNE FOSS:
Alder: 47
Bosted: Trondheim
Stilling: Professor i teknisk kybernetikk, NTNU, siden 1989. Medlem av NTNUs styre.
Forrige stilling: Forsker i Sintef
Utdanning: Dr. ing. fra NTH

Det internasjonale perspektivet er viktig. Jeg tror NTNUs internasjonale strategi i større grad må forankres i de operative miljøene. Videre må koplingen mot EU-forskningen videreutvikles. EUs forskningsorgan blir i framtiden like viktig som Norges forskningsråd.

Primæroppgavene til NTNU er undervisning og forskning. Jeg ser det imidlertid som en oppgave å utvikle og kommunisere NTNU som en kraftfull motor for langsiktig nasjonal verdiskaping. Dette er mulig siden NTNU er komplementær til alle andre aktører på den nasjonale verdiskapingsarena.

Forbeholden tilhenger
- Er du for eller imot samlokalisering?

- Jeg er en forbeholden tilhenger. Det betyr at jeg står for styrevedtaket av 8. februar som jeg selv bidro til utformingen av. Vedtaket stiller tøffe krav til et eventuelt samlokaliseringsprosjekt. Jeg er motstander av en fusjon med HiST.

EN GOD LATTER... Foss karakteriserer seg selv som en relativt uhøytidelig og rolig kar.
Foto: NTNU Info/Arne Asphjell
- Hvem bør bli NTNUs viktigste samarbeidspartnere i den nærmeste framtid?

- Det er de NTNU allerede samarbeider med:

 • Det offentlige: Vi må bidra med tydelige signaler og søke å sette dagsorden innen vårt interesseområde.

 • Våre viktigste eksterne finansiører - inklusive Norges forskningsråd og EU-forskningsareanen.

 • Næringslivet: Her er plattformen god for videre utvikling

 • Det internasjonale forskningsmiljøet

 • Randsonen: NTNUs randsone må videreutvikles. Forholdet til Sintef er her helt sentralt.

  Nobelpris til kjemikerne
  - Hvordan vil du karakterisere deg selv?

  - Jeg er vel en relativt uhøytidelig og rolig kar, men engasjert når noe er viktig.

  - Hva ser du som den største utfordringen med rektorjobben?

  - Jeg må utvikle mitt nettverk mot NTNUs sentrale eksterne aktører, spesielt sør for Dovre.

  - Hva er dine beste lederegenskaper?

  - Jeg mener å ha et strategisk tenkesett og samtidig ha evnen til å operasjonalisere og gjennomføre prosesser på en tillitskapende måte.

  - Hvor var du da Stortinget besluttet å opprette NTNU?

  - På jobb på Gløshaugen.

  - Når får NTNU sin første nobelprisvinner og innen hvilket fagområde?

  - Det blir neppe i kommende rektorperiode. Jeg vil tippe fagområdet kjemi. Det er flere supre forskere på NT-fakultetet.

 •