MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNUS NESTE REKTOR?
Kan orientere i mangfoldig landsskap (4.5.05, 08:42)

Arne Bjørlykke er foreløpig den eneste av de eksterne søkerne til rektorstillingen som har stukket fram hodet offentlig. Som geolog er han vant til å tolke et landskap og å trekke konklusjoner av det han ser.

FAKTA

REKTORKANDIDATENE:
Universitetsavisa presenterer i dagene framover de sju offisielle av de ti søkerne til rektorstillingen ved NTNU.

- Hvorfor vil du bli rektor?

- Det er en spennende og utfordrende jobb. Jeg har fulgt med utviklingen av NTNU som president i NTVA og er imponert over kvaliteten og kreativiteten innen en rekke områder. Det er samtidig mange muligheter til forbedringer.

- Hva er det viktigste du har å tilføre NTNU?

FØRST UTE: Arne Bjørlykke mener NTNU bør ligge i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi i undervisningen.
Alle fotos: NGU
- Jeg har en bred erfaring fra forskjellige typer organisasjoner som Universitet i Oslo, NGU og NTVA. Jeg har sett verdien av å ha høy kvalitet på forskning og undervisning, samtidig som jeg legger stor vekt på at organisasjonen kommuniserer bra med omgivelsene. Dette gjelder samfunnet generelt og departement og politikere spesielt.

Vil satse på kvalitet
- Hva er NTNUs største utfordringer, og hvordan vil du løse disse?

- Hovedutfordringen blir den internasjonale konkurransen, og i det lange løp er det kvaliteten som blir avgjørende. Det vil si kvaliteten på forskningen og på undervisningen. Moderne forskning krever sterke grupper og å videreutvikle slike grupper vil være viktig. NTNU må arbeide for at flere av dem blir sentre for fremragende forskning.

FAKTA

ARNE BJØRLYKKE
Alder: 62
Bosted: Trondheim
Stilling: Adm. dir. ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) siden 1994
Forrige jobb: Professor ved Geologisk institutt, Universitetet i Oslo
Utdanning: Siv.ing. fra NTH

Det er viktig at NTNU videreutvikler kvaliteten på undervisningen og doktorgradsutdanningen. Ny teknologi gir store muligheter innen undervisning, og på dette området bør NTNU ligge i fronten.

- Er du for eller mot samlokalisering?

- Jeg ser frem til at utredningen er ferdig. Det ville være galt å binde seg til en bestemt konklusjon før den er avgitt.

En lyttende geolog
- Hvem bør bli NTNUs viktigste samarbeidspartnere i den nærmeste framtid?

- Trondheimsmiljøet med Sintef i spissen er i dag og vil i fremtiden være NTNUs viktigste samarbeidspartner. Men Trondheim har flere miljøer innen forskning og innovasjon: St Olavs sykehus, HiST, Statoils Forskningsenter, NGU, NINA. På grunnlag av et godt miljø i Trondheim, må vi utvikle sterke allianser med europeiske universiteter.

EKSTERN: Bjørlykke er den eneste av de eksterne søkerne som har gått med på å stå på den offentlige søkerlisten. Her holder han foredrag i forbindelse med jobben på NGU.
- Hvordan vil du karakterisere deg selv?

- Jeg er aktiv og lyttende. Som geolog har jeg evnen til å forstå et landskap og å trekke konklusjoner.

- Hva ser du som den største utfordringen med rektorjobben?

- Det er å gjennomføre en strategisk ledelse med solid forankring i organisasjonen og god kommunikasjon innad og utad.

- Hvor var du da Stortinget besluttet å opprette NTNU (21. mars 1995)?

- Da var jeg relativt nylig utnevnt som adm. dir. på NGU og jobbet hardt med utviklingen av NGU.

- Når får NTNU sin første nobelprisvinner og innen hvilket fagområde?

- Onsager og Giæver viste at det ikke er umulig, men det krever stor satsing over lang tid for å skape miljøer som kan frembringe nobelprisvinnere.