MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREVALGET:
Stemmer fra grasrota (3.5.05, 10:11)

Valgkampen for nye styrerepresentanter er i gang, men har foreløpig ikke vekket de store massene. Samlokalisering og personalpolitikk er blant de heteste temaene.

Ganske optimistisk hadde valgkomiteen leid et stort auditorium til mandagens to valgmøter på Gløshaugen. Et middels møterom hadde vært mer passe: Bare 15 tilhørere fant vegen til de midlertidig vitenskapelig ansatte. Drøyt det dobbelte kom for å høre kandidatene for teknisk-administrative.

DEBUTANTER: De midlertidig vitenskapelig ansatte stiller som styrekandidater for første gang. F.v. Helen Jøsok Gansmo, Kristian Steinnes, Kristin Herder Kaggerud, Terje Wahl og Per Anders Eidem.
Hete temaer
Som en kunne vente, ble både rektoransettelse og samlokalisering temaer. Flere kandidater fremhevet at de vil ha en samlende rektor som bidrar til å bygge ned kulturforskjellene. Kandidatene presenterte seg enten som motstandere eller forbeholdne og skeptiske til samlokalisering.

Blant andre gjengangere var spørsmål om personalpolitikk, ansattes arbeidsforhold og budsjettfordeling. Samtlige kandidater hadde fromme ønsker om ei lysende framtid for NTNU, men vektla forskjellige innsatsområder og veger fram til mål.

Mange kampsaker
Midlertidig vitenskapelig ansatte stiller til valg for første gang i år. Stemmeretten ble nylig utvidet til å omfatte alle som var ansatt i 50 prosent stilling eller mer per 13. april i år. Stillingsgruppen har økt kraftig de siste årene og teller om lag 800 ansatte.

Mye av møtet kom til å dreie seg om arbeidsforholdene for midlertidig ansatte. Dette fikk møteleder Randi Dyblie Nilsen til å presisere at kandidater som blir valgt inn, skal representere hele NTNU og ikke ei særskilt gruppe.

På deres første valgmøte var både salen og panelet enig om følgende kampsaker:

GLISSENT: Det var like mange kandidater som tilhørere under valgmøtet til de midlertidig ansatte. I dag, tirsdag, er det nye valgmøter på campusene.

 • Styrke oppfølging og veiledning
 • Øke oppmerksomheten mot stipendiater og post.doc som rekrutteringspotensial som fortjener en bedre behandling
 • Generell bedring av arbeidsbetingelsene
 • Stimulere til å øke kvinneandelen
 • Flere heltidsansetteser og lengre engasjement i stedet for midlertidige ansettelser og time-for-time-engasjement
 • Permisjonsrettigheter på linje med de fast ansatte.

  Verdens beste
  Kandidatene for teknisk-administrativt ansatte ble utfordret til å forklare hvordan NTNU kan bli verdens beste arbeidsplass. Blant svarene var: Gjenvinne tillitt og respekt til styre og ledelse, mer demokrati, åpnere kultur og en synlig personalpolitikk.

  I løpet av den knappe timen som sto til disposisjon, var kandidatene innom alt fra fordelingsmodeller og budsjett til organsisasjonskultur, konkurranseutsetting og strategiplanlegging. Økt fokus på primærvirksomheten, kvalitetsheving og internasjonalisering var tilbakevendende temaer, både fra salen og panelet.

  UTFORDRING: De teknisk administrativt ansatte måtte svare på hvordan NTNU kan bli verdens beste arbeidsplass. F.v. Kristin Dæhli, Tom Helmersen, Marte Bratseth Johansen, Terje Olsen, Jon Walstad, Linda Fredriksen, Svandis Benediktsdottir og Geir Lunde.
  Motstand og skepsis
  Mange har spådd at årets styrevalg vil bli et valg for eller mot samlokalisering. Her er noen av uttalelsene:

  - Ansatte og studenter må få bestemme skjebnen til NTNU 2020 i mars 2006. Jeg vil ha en uravstemming. Per Anders Eidem, stipendiat v. Institutt for materialteknologi.

  -Samlokalisering har små og uklare fordeler og tar bort fokus fra kjerneområdene. Jeg vil stemme mot. Terje Wahl, stipendiat ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

  - Jeg ser fordeler, men er skeptisk til prosessen, den stjeler for mye tid. Kristin Herder Kaggerud, stipendiat ved Institutt for energi og prosessteknikk.

  - Foreløpig har jeg ikke sett gode nok argumenter for samlokalisering, men jeg venter på flere utredninger før jeg tar en beslutning. Kristian Steinnes, stipendiat ved institutt for historie og klassiske fag.

  - Jeg kan se fordeler med samlokalisering, men det er ikke noen betingelse for samarbeid. Vi kan oppnå mye ved å tilrettelegge, for eksempel bygge ut det elektroniske nettet og sette inn shuttlebusser. Helen Jøsok Gansmo, post.doc institutt for tverrfaglige kulturstudier.

  - Samlokalisering krever enormt mye penger og personalmessige ressurser. Det er vanskelig å se at investeringen står i forhold til gevinsten. Terje Olsen, rådgiver ved fakultet for naturvitenskap og teknologi.

  Tekst: Synnøve Ressem
  Foto: Mentz Indergaard

  Tidpunkt for tirsdagens møter
  Styrekandidatenes egne betraktninger om vervet
 •