MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kvalitetspris for læringsassistanse (4.5.05, 13:55)

Utdannings- og forskningsdepartementet har tildelt årets utdanningskvalitetspriser og gitt NTNU andrepris for ordningen med læringsassistenter.

Prosjektet forkortes LAOS, som står for LæringsAssistentOpplæringsSystem og er rettet inn mot at studenter bidrar i hverandres læring. Det er en videreføring og redefinering av ordningen med studentassistenter. Forskjellen er at læringsassistentene har et tydeligere fokus på læring og på å være katalysatorer for studentenes læring.

Alle deltar
Opplegget har utviklet seg fra å være en faglig-praktisk assistentfunksjon på avgrensede fagområder, til å bli et praktisk-pedagogisk tiltak for hele breddeuniversitetet NTNU. Alle fakultetene ved NTNU er med i LAOS.

Målet med læringsassistentordningen er å bidra til:

 • bedre veiledning for alle studenter
 • mer studentaktive undervisningsformer
 • regelmessige tilbakemeldinger gjennom studieåret
 • nye og varierte evalueringsformer
 • bedre læringsmiljø med tettere mellommenneskelige relasjoner
 • at læringsassistentene fikk erfaring med pedagogisk ledelse og undervisningsoppgaver
 • å styrke læringsassistentenes egen læring innenfor sine respektive fag.

  Utfordrende
  Det er femte gang utdanningskvalitetsprisen deles ut, og i år var det 22 søknader fra 13 utdanningsinstitusjoner. Juryen mener LAOS-prosjektet har svært stor betydning for utdanningskvaliteten ved NTNU. Den legger vekt på at prosjektet er et eksempel på hvordan man kan bruke studentene i et fruktbart, flersidig samarbeid og utvikle deres kompetanse samtidig som man er opptatt av kvalitetssikring.

  Videre legger juryen vekt på at prosjektet har satt store krav til de ansatte ved NTNU gjennom å utfordre den rådende pedagogiske praksis i fagmiljøene. LAOS-prosjektet stiller krav om at de faglig ansatte skal stille seg selv og sin knappe tid til rådighet for at opplegget skal kunne gjennomføres.

  Framtidsrettet
  Juryen framhever også at LAOS bidrar til å virkeliggjøre kvalitetsreformens intensjoner. Prosjektet er fremtidsrettet ved sin innretning og representerer et vesentlig kvalitetselement ved utdanningen. Spredningen av LAOS-funksjonen og -skoleringen innen NTNU viser at universitetet er et lærende sosialsystem, der studentens læring er fokusert med åpenbar gevinst.

  Andreprisen ble delt mellom NTNU og Universitetet i Tromsø, som mottar 250.000 kroner hver. Førsteprisen på 500.000 kroner gikk til SÁMI ALLASKUVLA, Samisk høyskole.

 •