MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nye styremedlemmer valgt (13.5.05, 15:58)

Flertallet av de nye, faste ansatte som er valgt inn i Styret kommer fra Dragvollmiljøet. Valgdeltagelsen har vært rekordhøy.

NY I STYRET: Svein Lorentzen.
Resultatene fra Styrevalget er nå klare:

Fast ansatte
I valget av representanter fra de fast ansatte i undervisning eller forskning ble resultatet slik:
1. professor Svein Lorentzen fra Program for lærerutdanning
2. professor An-Magritt Jensen fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap
3. professor Rigmor Austgulen fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.

NY I STYRET: An-Magritt Jensen.
Som varamedlemmer for disse tre ble følgende valgt:
1. professor Håkon With Andersen fra Institutt for historiske og klassiske fag
2. professor Svein Kristiansen, Institutt for marin teknikk
3. professor Kari Hag, Institutt for matematiske fag

Midlertidig ansatte
I valget av ett medlem fra de midlertidige ansatte i undervisning/forskning gikk stipendiat Terje Wahl fra Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap klart av med seieren. Hans vara blir stipendiat Kristin Herder Kaggerud fra Institutt for energi- og prosessteknikk.

FORTSETTER I STYRET: Rigmor Austgulen.
Teknisk og administrative ansatte
Sekretariatsleder Kristin Dæhli i Forskerforbundet blir de teknisk/administratives representant. Nåværende styremedlem, brannvernleder Geir Lunde fra Seksjon for teknisk tjenester, blir hennes vara.

Det har ikke vært nødvendig å bruke kjønnskvotering i noen av gruppene.

Økt valgdeltakelse
Blant de fast ansatte fra undervisning/forskning ble det avlagt 610 stemmer av 1060 stemmeberettigede. Det er en oppslutning på 57,5 prosent (mot 40,4 prosent i 2001).

Blant de midlertidig ansatte innen undervisning/forskning avla 450 stemme av 1412 stemmeberettigede, en oppslutning på 31,8 prosent.

NY I STYRET: Terje Wahl.
Tallene fra teknisk/administrativt ansatte, faste og midlertidig ansatte er 879 avlagte stemmer av 1727 stemmeberettigede, en oppslutning på 50,8 prosent (mot 42,2 prosent i 2001).

"Den sentrale klagenemnd" skal behandle klagene
Første valgdag opplevde noen ansatte å få opp feil kandidater når de skulle bekrefte sin stemmegivning. To av disse har sendt inn en formell klage. Valgstyret drøftet situasjonen onsdag, og på nytt ved valgoppgjøret. Valgstyret mener at feilen ikke har hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og at det mest demokratiske var å godkjenne valget, og unngå omvalg. Men det blir nå opp til Den sentrale klagenemnd å behandle klagene. Klagefristen for valget er 20.mai.

Den sentrale klagenemnd ledes av tingrettsdommer Marianne Fallan Kristensen og består ellers av to vitenskapelig ansatte og to studenter. Normalt behandler denne nemnda stort sett studierelaterte klager på eksamen, karakterer, fusk ol.

NY I STYRET: Kristin Dæhli.
Fullstendig valgresultat finner du på valghjemmesida.

Studentene
For studentene vil Jens Maseng og Jasmin Jahre fylle studentenes plasser i Styret. Gard E. Jørgensen og Kjersti Marie Stensrud ble valgt til henholdsvis første- og annen vara. Valgdeltakelsen blant studentene var på 11,5 prosent.

Les mer om valget av studentrepresentanter i Under dusken på nett.

Av Nina Tveter

Disse sitter i styret i dag.