MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Tøffe tak for nye styrerepresentanter (19.5.05, 17:03)

Enten styrevalget førte til seiersrus eller blåmandag så begynner NTNU-livet å vende tilbake i vante folder. Men det vil aldri bli helt som før, hvis de nyvalgte holder hva de lover.

Både styret og administrativ ledelse har mange tøffe tak i vente. I forhold til rektoransettelsen i første omgang. Så følger, i ukjent rekkefølge, - enhetlig ledelse, samlokalisering, HiST-samarbeid, kvalitetsreform og budsjettfordeling. De nyvalgte styrerepresentantene er alle blant kandidatene som har uttrykt seg klarest om disse sakene.

Klar seier
Svein Lorentzen har fra første stund markert flyttemotstand og tolker valgoppslutningen som et krystallklart stopp for samlokalisering. Han håper det nye rektoratet og styret tar innover seg det klare signalet.

- Ellers fortsetter de på en linje som skaper stadig større avstand til organisasjonen de skal lede. For øvrig gleder jeg meg til å jobbe med de mange sakene som er kommet i skyggen av flyttesaken. De ligger som perler på ei snor, sier Lorentzen på telefon fra ferieopphold i Frankrike.

Kvalitetsreform og rekruttering
Av andre hjertesaker nevner han kvalitetsreformen, der han hevder NTNU har et stort misforhold mellom ambisjoner og ressurser og trenger å justere kartet etter terrenget.

Videre mener Lorentzen det er uholdbart at en organisasjon med nesten tre milliarder i budsjett og over 3.000 ansatte ikke har en personalpolitikk som tar vare på ansatte. Det gjelder alt fra rekruttering til seniorpolitikk.

Siste kraftsalve gjelder rekruttering og kvalitetsheving på studier og forskning.

- Det hjelper ikke med all verdens reklamekampanjer, vi må vise gjennom resultater at vi er dyktige, framhever den nye styrerepresentanten som gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Frykter uro
Fullt så entusiastisk er ikke Rigmor Austgulen som skal inn i sin andre periode i NTNU-styret. Hun oppfatter styrevalget som en markering mot samlokalisering og en kritikk mot ledelsen som har vært. Austgulen er redd for konfrontasjoner og konfliktlinjer som vil ødelegge annet styrearbeid.

- Jeg prøvde å advare mot dette da jeg foreslo å ta opp samlokalisering til uravstemning, poengterer Austgulen.

Hun er også bekymret for at teknologimiljøet er underrepresentert i det nye styret.

- Det bekymrer meg at denne fagkunnskapen, som er en så viktig del av NTNU, ikke er ivaretatt. Jeg håper departementet vil oppnevne representanter som kan kompensere for dette, sier Austgulen. Som eget bidrag akter hun å sette sammen en referansegruppe fra Gløshaugen-miljøet for å rådføre seg med i de viktige sakene.

Felles front
An-Magrit Jensen er flyttemotstander. I valgsammenheng har hun imidlertid først og fremst markert motstand mot enhetlig ledelse og har gjenreising av universitetsdemokratiet blant kampsakene. Jensen er aktiv i Vox Academica som arbeider for å bevare universitetet som akademisk institusjon og mot markedstilpasning.

Kristin Dæhlie har vist stor skepsis til flytteprosessen og har en solid kjennskap til grunnplanet i organisasjonen. Den vil hun bruke til å arbeide for de ansattes ve og vel og heise personalpolitikk som flaggsak i styresammenheng.

Representanten for de midlertidige ansatte, Terje Wahl, er det mest ubeskrevne bladet blant de nyvalgte. Han er klart skeptisk til samlokalisering og dessuten opptatt av avdemokratisering som konsekvens av enhetlig ledelse.

Både Lorentzen, Dæhlie, Jensen og Wahl har signalisert at de ønsker å samarbeide tett i styrearbeidet. Samtlige går dessuten inn for mest mulig åpenhet og er skeptiske til praksisen med lukkede formøter i tilknytning til styremøtene.

Av Synnøve Ressem