MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Bjørn Sortland: Svar til Bassam Hussein (27.5.05, 19:51)

Eksperter i Team-konferansen 2. juni er en faglig konferanse, og foredragsholderen fra Israel er valgt ut fordi han er en av de ledende i verden innen smågruppeforskning.

Jeg beklager sterkt all den frustrasjon Paul Hares deltakelse på EiT-konferansen har skapt, og jeg har stor forståelse for Bassams sine synspunkter i denne saken. Vi tar alle sterk avstand fra den politikken som Israel utøver i de palestinske områdene i dag.

Programmet for EiT-konferansen er komponert ut fra rent faglige argumenter, ingen av bidragsyterne har blitt bedt om å kommentere politiske saker, og ingen av oss oppfatter Paul Hare som en støttespiller for israelsk politikk. Vi i Norge har en tradisjon for at universitetene skal ha en fri og uavhengig stilling, og ønsker derfor ikke at de brukes i politisk sammenheng. Når denne saken nå kommer opp en uke før konferansen er det ikke så vanskelig å se at vi har manøvrert oss inn i et farvann hvor det er vanskelig å få snudd uten å gå på grunn.

I planleggingen av konferansen har jeg lagt vekt på at programmet mest mulig skal imøtekomme de ønsker og behov landsbylederne har gitt uttrykk for i løpet av semesteret. Vi har også prøvd å sy det hele sammen slik at alle bidragene inngår i en helhet, og kommuniserer med hver andre. Paul Hare har blitt valg ut fordi han anses som en av de fremste innen smågruppeforskning. Hans bidrag er ment å skulle peke i retning av pensum for studentene i EiT, og han vil også belyse forskningsaspektet i EiT sett i et EU-perspektiv.

Randi Sohlberg vil også belyse EU-perspektivet i EiT, men sett fra næringslivet. Det er derfor tenkt at disse to vil spille på hverandre i parallellsesjonen senere på dagen. Fra psykologi har det også vært uttrykt stor interesse for å få møte Paul Hare, for han er så vidt jeg forstår en av de store "guruene" i det fagmiljøet.

Paul Hare er amerikansk statsborger og har det aller meste av sin forskningskariere fra USA. Endre Sjøvold har hatt et forskningssamarbeid med Paul over flere år, og det var i forbindelse med dette samarbeidet han var i Trondheim sist hvor vi greide å koordinere dette besøket med EiT-avslutningen. I dette møtet ble vi gjort klar over de dimensjonene EiT har i et EU forskningsperspektiv.

EiT ønsker verken å krenke Bassam eller noen av de andre deltakerne eller bidragsyterne til konferansen. Derfor håper jeg at alle har forståelse for at det er forskeren Paul Hare som er invitert, og at han på EiT-konferansen verken skal representere Israel eller Ben-Gurion universitetet. I programmet kunne dette være misvisende slik det opprinnelig stod.

Jeg håper at vi alle sammen kan gjøre EiTs kjerneverdier til våre egne, og utvide dem til også å gjelde politikk og etikk. EiTs mål er å skape samarbeid og team, som kan bidra til å løse de store og kompliserte oppgavene i verden i dag. Jeg har derfor tillit til at vi med felles anstrengelser også greier å bidra til denne "store" teambuildingen.

Bjørn Sortland

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv