MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Terje Midtbø: Eksamen, sensurfristar og bøter (31.5.05, 14:26)

Sensurering av eksamen kan skje raskare og meir effektivt ved å ta i bruk eksamensark med ein original og to kopiar.

Som dei fleste andre ved NTNU har eg registrert at administrasjonen har fått gjennomslag for at det skal delast ut "bøter" til fagmiljøa ved forseinka sensur av eksamensoppgåver. Og etter som eg forstår av ein storleik som vil gjere bøtesatsane for synder i trafikken til berre blåbær. Det er berre å merkje seg at administrasjonen ved NTNU har ein viss sans for å finne opp negative verkemiddel. Eg skulle likevel ynskje at noko av denne kreativiteten kunne vore retta inn mot å støtte fagmiljøa med positive verkemiddel for å få sensuren raskare gjennomført. Og her kjem eit forslag som kan hjelpe i denne samanhengen. Frå og med hausten 2005 bør ein ta i bruk eksamensark med ein original + to kopiar. Studentane kan då levere inn to "mapper" med eksamenssvar, der eine går til faglærar og den andre kan sendast til sensor. Ein vil då oppnå følgjande fordelar:

 • 1. Sensurering av eksamen vil i større grad enn i dag kunne skje parallelt. I dag tapar ein tid på at dei to som sensurerer må utveksle oppgåver. Desse må i mange høve sendast rundt omkring i landet.
 • 2. Det vert mindre naudsynt å sende eksamenssvara som verdipost. Det finst likevel ein sikkerheitskopi. Og forresten skjer det at alle typar post kan forsvinne....
 • 3. Sensureringa vil skje meir uavhengig. Eit felt til høgre på eksamensarket vert i dag brukt til merknader frå sensor. Dette kan påverke den andre sensoren.
 • 4. Begge sensorane vil kunne sjå eksamensarka når dei diskuterer desse for endeleg sensur. Dette skjer ofte over telefon (når den eine sensoren held til andre stadar i landet).

  Liknande system vert brukt ved fleire andre undervisninginstitusjonar i Noreg, og eg har vanskeleg for å finne argument for at det ikkje skal kunne gjennomførast her. Eg vil likevel be dei rette organa ved NTNU om å svare på følgjande spørsmål:

  Vil NTNU hausten 2005 ta i bruk eksamensark som har eigen kopi til kvar av sensorane?

  I høve til arbeidsmengda for å rette eksamensoppgåver må tida ein treng til å svare på dette spørsmålet vere moderat. Eg gjer likevel ein frist på 1 veke + 2 veker margin for naudsynt administrasjon. Bota for ikkje å svare på spørsmålet i denne spalta innan fristen er sett til kr 1000,- ganger talet på tilsette i sentraladministrasjonen....

  Terje Midtbø,
  Institutt for bygg, anlegg og transport

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv