MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NY FORVALTNING AV STATLIGE EIENDOMMER:
Kan forstyrre samlokalisering og samarbeid (1.6.05, 11:37)

Et forslag til ny organisering av eiendomsforvaltningen setter hele samlokaliseringsprosjektet i fare. Forslaget har også konsekvenser for arbeidsplasser.

En fersk rapport fra Moderniseringsdepartementet foreslår å organisere forvaltningen av universitetsbygninger i et eget selskap, Undervisningsbygg AS. Tiltaket vil være en ulykke for NTNU, mener universitetsdirektør Per Ivar Maudal.

I FARE: Ny organisering av statens bygg- og eiendomsforvaltning kan skrinlegge planene for samlokalisering.
En trussel
– Sett fra vår side et det ingenting som tilsier at en omorganisering i forhold til dagens situasjon vil gi en rasjonaliseringsgevinst. NTNU har bygd opp en meget kompetent og effektiv teknisk avdeling, som lever opp til målsettinga for statens bygge- og eiendeomspolitikk, fremhever Maudal i et brev til Utdannings- og forskningsdepartementet (UF).

Rapporten har tittelen ”Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning” og er gått ut på høring i departementene. I brevet til UF ber NTNU om at også universitetene og høgskolene blir tatt med på høring. Dersom Undervisningsbygg AS skulle bli en realitet, ønsker NTNU å holdes utenfor.

Forkludrer samarbeid
Maudal er først og fremst bekymret over hvordan en omorganisering vil virke inn på samarbeidet med Sintef og Helse Midt-Norge. Videre vil den stikke solide kjepper i hjulene for planene om samlokalisering.

SKEPTISK: Universitetsdirektør Per Ivar Maudal er skeptisk til Undervisningsbygg AS. - Samarbeidet med Sintef kan bli skadelidende, frykter Maudal.
- Samarbeidet med Sintef er i positiv utvikling og er konkretisert gjennom en rekke Geminiprosjekter. NTNU eier store laboratorier med klausuler om at de skal være til disposisjon for Sintef. Vi er engstelig for at det tette samarbeidet med Sintef kan bli skadelidende dersom vi ikke lenger kan eie og forvalte laboratoriene selv, framhever Maudal.

- Utbyggingen av universitetssykehuset St. Olavs Hospital er i godt gjenge. Det nye sykehuset består av lokaler som til dels eies av NTNU, dels av lokaler som eies av Helse Midt-Norge, og dels av lokaler som partene eier i et sameielignende felesskap. Fase en er snart ferdig. Driften skal administreres av et styre der begge parter er representert. Dette byr på store utfordringer. Vi frykter at innblanding fra Undervisningsbygg AS som en tredje part skal vanskeliggjøre et smidig samarbeid, utdyper universitetsdirektøren.

Kroken på døra?
Han legger ikke skjul på at en omorganisering av eiendomsforvaltningen også kan skrinlegge drømmen om samlokalisering.

– Prosjektet bygger på at vi kan finansiere nybygg ved å selge eiendommene på Dragvoll. I dag har vi en organisasjon som er i stand til å håndtere oppgaven på en smidig og kostnadseffektiv måte. En omorganisering av eiendomsforvaltningen nå, vil kunne få fatale konsekvenser for denne prosessen. Vi ber om at NTNU må bli holdt utenfor, slik at vi får mulighet til å gjennomføre samlolaliseringsprosjektet og videreutvikle det tette forholdet til Sintef og St. Olavs Hospital, avslutter Maudal.

BEKYMRET: Eiendomssjef Arne Rønning frykter de konsekvenser en ny eiendomsforvaltning kan få for arbeidsplassene i Teknisk avdeling.
Rammer arbeidsplasser
Eiendomssjef Arne Rønning har laget en betenkning fra Teknisk avdeling. Der framhever han blant annet at forslagene i rapporten vil få konsekvenser for mange arbeidsplasser.

Videre trekker han fram et betydelig vedlikeholdsetterslep i offentlig eiendomsforvaltning. Rapporten foreslår å ta igjen etterslepet ved å bevilge 750 millioner kroner årlig i 20 år framover. Rønning påpeker at dette først og fremst viser at sektoren har vært underbudsjettert med et tilsvarende beløp i de siste årene.

Bedre alternativ
Han vektlegger at universitetene har hatt en kraftig vekst i studenttallet i samme periode, og derfor kan ha følt seg tvunget til å prioritere ressurser til undersvisning.

- Fra vår side har vi alltid argumentert mot at dette går på bekostning av vedlikeholdsbudsjettet, poengterer eiendomssjefen.

Han mener løsningen er å øremerke midler til ombygginger og vedlikehold. – Ved å øremerke 750 millioner kroner hvert år, kan vi løse problemene uten noen storstilt omorganisering, foreslår Rønning.

Betenkningen omfatter også internleie, konkurranseutsetting og leieforhold, og har ingen eksempler på at NTNU har noe å tjene på en opprettelse av Undervisningsbygg AS.

Norsk Tjenestemannslag har også engasjert seg i saken. De mener at rapporten ikke legger fram de beste løsningene, verken for finansiering og framtidig forvaltning av bygg- og eiendomsmasse eller for brukerne av byggene.

Av Synnøve Ressem