MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Klagene på styrevalget avvises (3.6.05, 08:38)

Klagenemnda tar ikke til følge at tekniske problemer kan ha påvirket valget av representanter til styret. Men hadde det tatt lenger tid før feilen ble rettet, kunne klagerne fått medhold, sier nemnda i sin betenkning.

Marginene ved styrevalget var knappe. Spesielt i gruppen faglig ansatte var det close race mellom 3. og 4. kandidat, Rigmor Austgulen og Håkon With Andersen. ”Stemmetallene mellom disse skiller med 0,33, hvilket innebærer at en annen registrering av kun en 2. stemme i prinsippet ville være nok til å endre rekkefølgen mellom disse kandidatene”, skriver Den sentrale klagenemnd ved NTNU i sin betenkning om klagene på valget.

Beklagelig
Likevel lander nemnda på det enstemmige vedtaket: ”Klagen tas ikke til følge”, men legger til:

 • Det inntrufne er beklagelig.
 • Hadde det tatt lenger tid før feilen ble rettet, kunne klagen blitt tatt til følge.
 • Det må vurderes alternative måter å prioritere kandidatene på ved senere valg.

  Randomisert kandidatrekkefølge
  Valget avslørte at det databaserte stemmegivningssystemet hadde vesentlige mangler. For å sikre seg mot at rekkefølgen som kandidatene ble listet opp i skulle påvirke velgerne, ble listen over kandidater randomisert, slik at den ville varierer hele tiden.

  Men de første som stemte kunne forbløffet konstatere at den prioriterte liste av kandidater de hadde satt opp, ikke stemte med den de ble bedt om å bekrefte. Randomiseringsfunksjonen slo inn også for det rangerte oppsettet, og det tok ikke lang tid før Valgstyret mottok sine første protester.

  Advarsel til velgerne
  Klokka kvart over ni ble det lagt inn en ekstra advarsel til stemmegiverne: ”Vær nøye med å sjekke valgte kandidater før du bekrefter din stemme. Kommer det opp feil kandidater, vennligst trykk på ”Endre stemme” for å endre kandidatene.”

  Klokka 10.30 stengte man for videre stemming og gikk inn og fjernet feilkilden for den randomiserte prioriteringen av kandidater, og fem over 11 kunne valget gå videre.

  Enda en feil i systemet
  Men i ettertid er det oppdaget enda en feil i systemet. Når man scroller prioriteringslista etter at prioriteringene er markert, er det en viss risiko for prioritetsendringer. Bruker man scrollbaren på siden av skjermbildet vil ikke feilen oppstå, men ved å bruke scrollehjulet på musa eller pilene på tastaturet, kan uønskede endringer skje.

  Derfor ville det også etter at den første feilen var rettet, være viktig at velgerne kontrollerte sin endelige liste før de bekreftete sin endelige stemmegivning. Dersom listen ikke stemte, kunne velgeren utføre en sløyfe for korrigering.

  SKEPTISK: Professor Ruth Sherry mener de tekniske feil ved valget berører hennes rettigheter som velger. ”Alle med stemmerett har krav på å få vite det eksakte og nøyaktige resultatet av stemmegivningen”, skriver Sherry i sin klage.
  Nesten 2000 stemmer
  Professor Ruth Sherry ved Institutt for fremmedspråk var en av dem som klaget med den begrunnelse at enkelte velgere ikke kunne vite med sikkerhet om de hadde stemt riktig. Ansatte ved Teknisk avdeling klaget også over den innebygde risiko for prioritetsendringer. En tredje klager har i ettertid trukket klagen.

  Klagenemnda har grundig vurdert om dataproblemene kan ha påvirket valgresultatet. Totalt avga 1939 personer stemme ved valget. 267 velgere rakk å avgi sin stemme før kvart over ni, da advarselen om mulig feil rekkefølge ble lagt inn. En test har indikert at feilen oppsto i 1 av 15 tilfeller. Utilsiktet stemmegivning vil være tilfeldig fordelt og bidra til utjevning mellom kandidatene, påpeker Klagemenda i sitt notat, og legger til at velgerne måtte aktivt bekrefte sitt valg. Nemnda konkluderer med at det er lite sannsynlig at feilen har hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og går til enstemmig vedtak: ”Klagen tas ikke til følge”. Men det var under tvil.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

  Skepsis til valget – se UA 11. mai.
 •