MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Ola Edvin Vie: Universitetsavisa og Pressens Vær varsom-plakat (7.6.05, 20:12)

Leser med interesse påstandene fra Bassam Hussein om uetisk journalistikk i Universitetsavisa, og leser videre med stor undring tilsvaret på denne kritikken fra Universitetsavisas fungerende redaktør, Arne Asphjell.

Arne Asphjells svar bærer preg av liten evne til selvkritikk på Universitetsavisa sine vegne og et noe avslappet forhold til Pressens Vær varsom-plakat. Dette har vekket min interesse for Universitetsavisens faktiske arbeidsmetoder.

I Retningslinjene for Universitetsavisa kan vi lese følgende: "Pressens Vær varsom-plakat skal legges til grunn for arbeidet i Universitetsavisa." Det kan derfor være verdt å se på om punktene i Pressens Vær varsom-plakat har blitt fulgt i denne intervjusituasjonen. Det synes som om det er liten tvil om at Universitetsavisa ikke har gjort premissene for intervjusituasjonen klare for Bassam Hussein, ut fra innholdet i både artikkelen og de senere leserinnlegg. Det å ikke informere Hussein fult ut om at han i intervjusituasjonen skal møte representant for staten Israel, vil jeg si er å utnytte hans uvitenhet på en meget uredelig måte, spesielt i en slik følsom sak. Etter mitt syn har Universitetsavisa dermed ikke fulgt Vær varsom-plakatens pkt. 3.3, 3.9, 4.3, 4.12:

"3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter. 3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. 4.3 Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. 4.12. For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling."

Man kan også få et inntrykk av at Universitetsavisa har brydd seg lite med å sikre at det har gjengitt meningsinnholdet til Bassam Hussein helt korrekt, noe som i så fall er et brudd på pkt. 3.7. Lite bruk av direkte sitater i artikkelen bør ikke være en unnskyldning, men kan sees på som et forsøk fra å fri seg fra at direkte sitater skal gjengis korrekt. Det gjør det vanskeligere for leserne å skille mellom faktiske opplysninger og uttalelser og journalistens egne kommentarer, og går i mot pkt. 4.2. Alt dette sammen med Universitetsavisa sin praksis med å ikke foreta sitatsjekk med mindre intervjuobjektet ber om det på forhånd, synliggjør dårlige rutiner og avdekker mangelfulle arbeidsmetoder i Universitetsavisa.

"3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist. 4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer."

Det aller mest betenksomme med denne artikkelen er allikevel forholdet mellom redaksjonen og den Israelske Ambassaden. Ut fra fremstillingene i artikkelen synes det som om det er den Israelske ambassaden som har tatt initiativ til vinklingen på oppslaget "Er dette dialog ?", og det felles møtet mellom Bassam Hussein og den Israelske diplomaten. "Så dukkar Zeev Boker opp i Trondheim, han er her for å opne ei kunstutstilling. Boker er konstituert nestkommanderande ved den israelske ambassaden. Ambassaden tek kontakt for å høyre om Universitetsavisa er interessert i eit intervju. Nokon einetale er ikkje så interessant, men kanskje kan Bassam og diplomaten møtast til ein samtale. Kanskje kan vi gje eit lite "Trondheimsbidrag" til løysing av konflikten?" Se artikkel.

Er det tilfellet at den Israelske Ambassaden har fått gjennomslag for sin vinkling av saken uten særlig refleksjon eller vurderinger hos redaksjonen, blir man nødt til å stille spørsmål ved Universitetsavisas integritet og troverdighet. Det kan dermed være på sin plass å minne redaksjonen på pkt. 2.2 i Vær varsom-plaktaen:

"2.2. Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold."

Kanskje er det nå på tide for Universitetsavisa sin redaksjon å faktiske lese i gjennom innholdet i hele Vær varsom-plakaten? Mye kan tyde på at dette ikke har vært en prioritert oppgave tidligere.

Ola Edvin Vie

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv