MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Inntektfordelingsmodellen endres (8.6.05, 07:49)

Ingenting tyder på at økte utgifter knyttet til veksten i de frie fagene er subsidiert av andre fakultet. Dette kom fram da analysen av inntektfordelingsmodellen (IFM) ble lagt fram på NTNUs styremøte tirsdag. Økonomiavdelingen anbefaler likevel en modellendring.

Analyseresultatene viser at det er store forskjeller i bevilgninger per årsenhet på henholdsvis master- og bachelornivå. Robustheten i modellen er god når det gjelder endring i antall studenter.

IFM og strategiske mål
Bakgrunnen for orienteringssaken er at styret tidligere har uttrykt usikkerhet om hvilke konsekvenser IFM vil ha på budsjettet, og hvilke konsekvenser dette igjen vil få med hensyn til de strategiske hovedmålene for NTNU.

Økonomiavdelingen og arbeidsgruppa for IFM har jobbet kontinuerlig med saken etter siste budsjettbehandling, og på styremøtet orienterte økonomidirektør Frank Arntzen om analyseresultatene. Han påpekte at IFM må ses på som et verktøy, og ikke som løsningen på alle NTNUs problemer.

- IFM er i første rekke et system som fordeler penger mellom fakultetene, sa Arntsen.

Ulikheter i fordeling
Analysene viste at to problemstillinger knyttet til IFM med fordel kan endres, for å få en mer rettferdig fordeling.

Den ene problemstillingen er knyttet til emne- og studieprogramstrukturen. Den er ulik mellom fakultetene, og kan føre til ulikheter i fordelingen. Løsningsforslaget handler om å knytte bevilgningen til studieprogram, og trinnvis til antall studenter.

Mest til master
Konsekvensen med en slik endring er at bevilgninger knyttet til studieprogrammer blir forskjellige: masterprogrammer vil sammenlignet med dagens modell få større ressurser per student enn de på bachelornivå.

Den andre problemstillingen økonomidirektøren satte fingeren på, er ulik bruk av type undervisningspersonell på henholdsvis bachelor- og masterstudiene. Her kan løsningen være å benytte en differensiert timepris, slik at kostnaden gjenspeiler hvilken type personell som blir brukt til å undervise.

Omfattende prosess
Både dekaner, fakultetsdirektører, rektorat og arbeidsgruppa for IFM har vært delaktige i arbeidet med analyserapporten. Rapporten er ikke diskutert i dekanmøtet. Økonomidirektør Arntsen opplyste at det trengs mer tid til behandling, og at et vedtaksforslag derfor vil bli forelagt for styret på augustmøtet.

Av Beate Horg