MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

TORBJØRN DIGERNES:
Vil øke doktorgradsproduksjonen (23.6.05, 07:48)

- De andre nordiske land har økt antall doktorander innen realfag med 60-70 prosent i perioden 1990-2003. I Norge er økningen bare halvparten av dette. Skal forskningsmeldingen ha troverdighet, må produksjonen av doktorgradskandidater økes kraftig, sier påtroppende rektor.

GOD ATTEST: - Digernes kombinerer visjoner og realisme på en god måte, sa påtroppende styreleder Marit Arnstad da hun introduserte den nye rektoren for pressen. Hun trakk også frem hans faglige dyktighet, evne til å forstå NTNU og til å samle kreftene, og som brobygger mellom faglige disipliner.
Utsagnet var et hovedpoeng i den tiltredelseserklæring Torbjørn Digernes ga på pressekonferansen der valget av ny rektor ble kunngjort.

Dialog med politikerne
Digernes ser forskningsmeldingen ”Vilje til forskning” som en mulighet til å komme i dialog med politikerne om økt satsing på forskning. Der slås det fast at det skal satses sterkt på forskning innenfor realfag og teknologi.

- Det er oppmuntrende for et universitet med en teknisk-naturvitenskapelig profil, sier Digernes, som mener det er helt avgjørende å utdanne mange flere kvalifiserte forskere. – Men Forskningsrådets budsjett for 2006 indikerer at omfanget av doktorgradsfinansiering på teknologi blir lavere enn for inneværende år, sa Digernes og sendte en bekymringsmelding til Forskningsministeren og direktøren for Forskningsrådet.

Bedre vilkår for langsiktig forskning
Digernes er opptatt av at NTNU skal tilfredsstille de forventninger som er nedfelt i den nye universitetsloven om at universitetene skal bidra til nyskaping gjennom kommersialisering av kunnskapen som frembringes. – Men for å lykkes med dette, må den langsiktige forskningens vilkår bedres, understreker Digerenes.

INN I REKKA: Torbjørn Digernes blir den tredje rektor i NTNUs historie (etter Spjøtvoll og Hiis Hauge), og den 22. på Gløshaugen.
NTNUs tradisjon for å arbeide nært sammen med brukerne av forskningen er en viktig forutsetning for suksess, mener han.

Tverrfaglige forskningslag
- Utfordringene krever en evne til å håndtere sammensatte problemstillinger og å være en god samtalepartner med brukerne. Dette krever igjen evne til å sette sammen gode tverrfaglige forkningslag, og det må bygges sterke faggrupper innenfor de fag som skal danne disse lagene. Tverrfaglig forskning må bygge på sterke disiplinfaggrupper, de kan ikke erstatte dem, poengterte Digernes, og la til at alle fag ved NTNU skal ha rom for å utvikle seg ut fra sin egenart.

Tekst og foto: Arne Asphjell