MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Trond Andresen: Mer om journalistikk og formidling (23.6.05, 12:24)

Ove Kr. Haugaløkken og undertegnede er enige om noe vesentlig: Skal man øke rekrutteringa til teknologiutdanning må det mer til enn lærere; det trengs også teknologi-kompetente journalister ("formidlere"), og NTNU burde etablere slik utdanning.

Jeg er glad for at jeg sånn sett får positiv respons på hovedpoenget i mitt første innlegg. Men vi i skiller lag på to viktige punkter:

1) Han vil ha en særskilt "teknologiformidler"-utdanning, som et alternativ til det nå etablerte "sivilingeniør og lærer"-programmet. Jeg mener at man kan gjøre forsøk med å legge inn journalistopplæring i prosjektfagene i det eksisterende studieprogram uten at dette går ut over verken teknologi-delen eller den pedagogiske delen. Haugaløkken påviser ikke i sitt siste innlegg at mine konkrete forslag om hvordan dette kan løses, vil gå ut over det pedagogiske -- han bare påstår at det er slik: "Vi skal i det heile vera forsiktige med å gi lærarkompetanse til personar som ikkje har gjennomgått ei fullverdig lærarutdanning."

2) Haugaløkken vil etablere en særskilt teknologiformidler-utdanning som i større grad skal støtte seg på det humanistiske og samfunnsfaglige miljøet. Jeg vil ha fullt ut kompetente sivilingeniører med tilstrekkelig journalist- og formidlingskompetanse. Jeg håper vurderinga av hva som er best her ikke blir preget av revir-tenkning; rivalisering for å få eiendomsretten til et nytt studieprogram som ser ut som det kan få mye positiv oppmerksomhet.

Men, greit nok. Diskusjonen om dette er nå i gang, og hvis man ønsker å gjøre noe som har virkning fra studieåret 2006/2007, trenger man ikke konkludere før - la oss si - førstkommende september.

Så over til et merkelig og pottesurt innlegg fra Kjetil Fallan, Institutt for byggekunst, form og farge, som ikke har det minste å gjøre med diskusjonen om man bør utdanne teknologiformidlere/-journalister ved NTNU. Innlegget er i stedet et personangrep på undertegnede, hvor jeg liksom skal "tas" fordi jeg brukte feil betegnelser på dagens journalistutdanninger i Volda og Oslo. Vel, min aktive journalistiske periode var fra 1982 til 1996, og da brukte vi sånne betegnelser. Å sjekke dagens betegnelser tenkte jeg ikke på da jeg skreiv mitt innlegg. Big deal.

Jeg har tidligere uttalt at det var idiotisk å kaste fra seg det meget vel etablerte NTH-begrepet for et "NTNU" som etter ti år ennå er dårlig innarbeidet i folks eller medienes bevissthet. Fallan sier at "om NTNU skal kunne erobre en posisjon i offentlig bevissthet må minstekravet være at NTNU-ansatte viser andre institusjoner såpass respekt at de omtales med rette navn". Hallo? Enten det er vårt universitet, eller journalistutdanningene i Volda og Oslo, så medfører et navneskifte problemer, og det er institusjonene sjøl som har ansvaret for å mildne virkningene av dem, ikke det øvrige samfunn. På denne bakgrunn er Fallans forsøk på "å ta meg" i dette spørsmålet mildest talt anstrengte.

Jeg drøfter gjerne hvordan vi skal få utdannet teknologiformidlere ved NTNU. Men debatten som Fallan legger opp til, er med dette avsluttet fra min side.

Trond Andresen
teknisk kybernetikk,
medlem i studieprogramrådet for siv.ing. og lærer

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv