MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Inge Fottland: Svar til Stig Berge (6.7.05, 12:52)

Fortsatt oppgradering og drift av laboratorier, avansert vitenskapelig utstyr og infrastruktur er av avgjørende betydning for NTNUs og SINTEFs forskningssatsinger.

EU har en visjon om å bli den mest innovative regionen i verden, og stimulerer til spesialisering og arbeidsdeling. EUs 7. rammeprogram fører til internasjonale alliansedannelser, og peker i retning av et europeisk forskningsråd. Utfordringen for NTNU og SINTEF er å fremstå som en attraktiv partner i det europeiske samarbeidet. Videre varsler den nye forskningsmeldingen økt satsing innenfor naturvitenskap og teknologi som er særlig avhengig av laboratorier og avansert vitenskapelig utstyr. NTNU og SINTEF har i dag en rekke laboratorier av nasjonal og internasjonal betydning, spesielt innenfor ingeniørvitenskapene.

På styremøtet 08.02.2005 vedtok styrene i NTNU og SINTEF at det skal utarbeides en felles strategiplan på institusjonsnivå som vil omfatte følgende områder:

 • internasjonalisering
 • faglige hovedprioriteringer
 • forsknings- og næringspolitikk
 • merkevarebygging
 • tungt vitenskapelig utstyr og fysisk infrastruktur, inkludert bygninger.

  Som del av partenes strategiprosess skal man avtale hvilke laboratorier og laboratorietjenester man langsiktig ønsker å samarbeide om å utvikle og opprettholde.

  Den kartleggingen av laboratorier og utstyr som Berge henviser til inngår i dette arbeidet og skal gi et grunnlag for å koble faglige hovedprioriteringer med oversikt over status for fysisk infrastruktur. Styrene vil få materialet fremlagt høsten 2005. Alle data som samles inn skal lagres og vedlikeholdes som styringsverktøy for de ulike enhetene.

  En kartlegging av laboratorier og utstyr har vært drøftet i møte med Forskningsrådets ledelse. Tiltaket ble møtt med stor interesse på grunn av manglende nasjonal oversikt over status og behov. Dette har vært et hinder i forbindelse med implementeringen av de store satsingene.

  Spørreskjema og metode som brukes, er laget med utgangspunkt i IVTs registrering i 2003 og positive og negative erfaringer høstet der. Data som er innhentet overføres av studenter i samarbeid med konsulenter. Opplegget for kartleggingen er drøftet med fakultetene og krever en del innsats fra utvalgte kontaktpersoner.

  Vi har stor forståelse for at registreringen medfører merarbeid og er en belastning også for vitenskapelig personale nå like før sommerferien. Vi beklager dette og vil avhjelpe så godt som mulig. På sikt håper vi at kartleggingen vil føre til positiv utvikling for laboratoriene, samt bedre utnyttelse av dagens ressurser og kapasitet.

  Inge Fottland
  Prosjektdirektør
  NTNU 2020/HiST 2020 – eventuell samlokalisering

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv