MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

HØY UTDANNING OG ARBEIDSLEDIGHET:
Flere uten jobb (25.7.05, 15:09)

En av fire arbeidsledige i Norge er høyt utdannet, og tallene for denne gruppen er stigende. Men utdanning er fremdeles en buffer mot langtidsledighet.

I dag er omtrent 80.000 mennesker er arbeidsledige i Norge. Nærmere 20.000 av disse er akademikere.

De senere årene har antallet arbeidsledige med høy utdannelse steget. I juni 2002 utgjorde denne gruppen 20 prosent av de arbeidsledige. I dag er andelen oppe i 24 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

For arbeidsledige med høy utdanning er det ingeniører, realister og økonomer som har det lettest på markedet. Humanister og enkelte med samfunnsvitenskaplige bakgrunn sliter mest.

VINNERE PÅ JOBBMARKEDET: Selv om arbeidsledigheten er økende for de med høy utdanning, er det ingen tvil om at det lønner seg å ta utdannelse.
Illustrasjonsfoto: NTNU Info/Arne Asphjell
Utdanning lønner seg uansett
På tross av økningen er det totalt sett en betydelig lavere ledighet blant høyt utdannede sammenlignet med andre grupper. Den totale ledigheten i Norge er 3,9 prosent. Av alle personer med mer enn fire års høyere utdanning er 1,6 prosent arbeidsledige, og for de med høyere utdanning under fire år, står 2,1 prosent uten arbeid. Personer som ikke har fullført videregående skole ligger dårligst an: fem prosent av disse er arbeidsledige.

Ny trend
På arbeidsmarkedet viser det seg imidlertid en lite hyggelig trend for høyt utdannende: Når arbeidsledigheten øker, rammes de med høyest utdanning hardest. Samtidig er det de med videregående skole eller lavere utdanning som først får seg jobb når ledigheten faller.

- Personer med høyere utdanning er ikke i samme grad som tidligere forsikret mot ledighet, sier Aetats analysedirektør, Stein Langeland til Dagens Næringsliv. Han mener den viktigste årsaken til dette er de siste femten årenes sterke vekst i utdanningsnivået.

En tilsvarende utvikling viser seg også hos søta bror: 19 prosent av de arbeidsledige er høyt utdannet, og de tre siste årene har økningen vært på 50 prosent.

Mange ledige i vårt fylke
I Sør-Trøndelag ligger antallet ledige med høy utdanning noe høyere enn landsgjennomsnittet: av 4991 personer har 1404 høyere utdanning. Det utgjør 28 prosent av de arbeidsledige.

- Vi ser en vedvarende høy arbeidsledighet for høyt utdannede i Sør-Trøndelag. Det henger sammen med at vi har store utdanningsinstitusjoner og mange akademikere i forhold til innbyggertallet, sier assisterende fylkesarbeidssjef Bernt Asle Arntsen.

Han påpeker imidlertid de med høyere utdanning ofte går ledig i kortere tid.
- Det lønner seg helt klart med utdanning. De er mer ettertraktede på arbeidsmarkedet og får raskere jobb. Det er også en fordel om de er villige til å flytte på seg. Da øker sjansene betraktelig for å få en jobb som er i tråd med utdanningen, sier Arntsen.

Av: Beate Horg