MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Rektors tale (19.8.05, 10:32)

Kjære gjester og kolleger. Dere må nok finne dere i å stille i andre rekke i dag. Dette er først og fremst de nye studenters dag ved NTNU.

- NTNU er Norges mest spennende universitet, sier rektor Torbjørn Digernes. Foto: Mentz Indergaard.
I dag ønsker NTNU mellom 4 og 5000 nye medarbeidere velkommen. Og til dere vil jeg si: Jeg har sett fram til å møte dere.

Så kjære nye studenter, velkommen skal dere være – immatrikuleringsdagen er en festdag både for dere og for NTNU.

Vi sier ”Ta en utfordring – ta NTNU”. Mange takk for at dere har tatt utfordringen - dere har gjort et godt valg. NTNU legger ned mye ressurser i å bygge et godt læringsmiljø, og vi legger stor vekt på å ta godt imot våre nye studenter.

Jeg kan love at dere er kommet til et meget spennende universitet. Dere vil ha studiekamerater som studerer alt fra musikk og billedkunst, via samfunnsfag og humaniora, til medisin, arkitektur, realfag og teknologi. NTNU har også mange utenlandske studenter, som representerer en annen fargerik dimensjon i studentfellesskapet. Det er et privilegium å kunne søke venner på tvers i denne mangfoldige studentflokken.

De fleste av dere har søkt dere til et studium som har ett faglig tyngdepunkt. Men også slike studier tilbyr muligheter til å velge en del på tvers i det store faglige spennet, og derved mulighet til å få perspektiver utover det ett enkelt fag gir.

I will turn to English for a moment, to greet our students from other countries welcome. You have been welcomed at an earlier occasion, but I want to address you in this more formal setting as well. I wish you success in your academic endeavours, and that you will acquire knowledge valuable to yourselves and your own countries while you are here.

I hope you will also spend some effort to get acquainted with the natives of this country. People like you are the ambassadors of the globalized world, carrying understanding of cultures across the borders.

I must of cause warn you that it may not be without peril to get into close encounter with the natives. You may be offered food and drink that you have never tasted, the effect of which may be unpredictable. You may meet customs that are strange to you, and leave you wondering.

It will take some effort on your part to integrate. Please spend this effort. Having myself spent 6 years in a different country, I can assure you, my experience is that it is well worth it. You will get friends that will last for a lifetime.

You are very welcome to Norway and to NTNU – enjoy your time here!

Og til dere norske studenter vil jeg si: Husk at dere er viktige for å hjelpe de utenlandske studentene til å finne seg til rette i Norge. Og dere vil selv ha stort utbytte av å lære mennesker fra andre kulturer å kjenne.

NTNU iverksetter i disse dager endringer i vår ledelsesstruktur. Fra 1. august innførtes enhetlig ledelse, hvor rektor og dekaner er tilsatt av styret, og er ledere både for den faglige og administrative delen av virksomheten. Styreleder er i denne modellen en ekstern representant utpekt av Utdannings- og forskningsdepartementet. Vår første eksterne styreleder er Marit Arnstad, som er sammen med oss i dag.Jeg er altså NTNUs første tilsatte rektor, og de nye dekanene vil være på plass om kort tid.

NTNU er det eneste universitetet i Norge som har valgt denne løsningen, og vil nok derfor følges med spesiell interesse i tiden framover. Jeg vil gjerne si litt om hvordan jeg vil gå løs på oppgaven å gi denne modellen innhold.

Først – ja - NTNU må ha en tydelig ledelse som kan ta gode beslutninger om veivalg for framtida. Vi lever i et spenningsfelt mellom den akademiske tradisjons nysgjerrighetsdrevne frie forskning, storsamfunnets forventninger om at vi skal skape relevant kunnskap som kan bidra til nyskaping bredt i samfunnet, og den internasjonale arenas krav til spissing og kvalitet for å kunne hevde seg. Kunnskapen i verden vokser eksponentielt. NTNU vil vokse mye langsommere. Vi må da være meget bevisste i våre valg av det nye vil vi vil satse på.

I dette spenningsfeltet er det krevende å gjøre de gode beslutningene, og få aksept for dem.

Slik ledelse krever at vi får til samspillet mellom strategiprosesser på alle nivå slik at blir konsistens mellom dem. Vi må også få sammenheng i tversgående tematiske satsinger. Det trengs for å bygge fagmiljø som kompletterer hverandre, slik at vi kan arbeide med sammensatte problemstillinger som samfunnet har behov for.

Ledere ved NTNU må derfor ha dyp innsikt i den virksomhet de skal lede. De skal ha legitimitet slik at de får den aksept som gjør at de kan utløse muligheter som bor i våre mange faggrupper. De skal likevel være modige ledere som tør å ta dristige beslutninger – også slike som ikke er enkle og prøver å tilfredsstille alle. Disse lederne skal vi som hovedregel utvikle blant våre medarbeidere, ikke importere dem utenfra. Mitt mål er å få til en kultur for ledelse ved NTNU som er egnet for vår egenart, og som kan leve opp disse målene.

Kvalitet og relevans i vår utdanning henger nøye sammen med kvaliteten i vår forskning. Derfor er NTNUs evne til å være et godt forskningsuniversitet viktig også for dere som er nye studenter.

Forskningen ved NTNU har stor spennvidde. Noen korte stikkord er bærekraftig energiforsyning og energibruk, best mulig utnyttelse av våre petroleumsressurser, medisinsk teknologi, utnyttelse av havets ressurser og muligheter, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, globaliseringens sosiale og kulturelle uttrykk og produksjonssystemer i en globalisert verden, hukommelsens biologi, idrettsforskning, bygdeforskning og internasjonal konfliktforskning.

Dere vil gjennom prosjekt- og hovedoppgaver kunne engasjere dere i forskningen utover i studiet – og bidra til viktig ny kunnskapsutvikling.

På en dag som denne, må en rektor også løfte en advarende pekefinger. Jeg må minne om at hovedformålet med at du er kommet hit er å gjøre noe så krevende som å lære. For de fleste er overgangen fra videregående skole tøff. Tempoet skrues kraftig opp, kravene strammes, du må selv i langt høyere grad ta ansvar for disponering av egen tid. Ansvar for egen læring er ingen floskel, intravenøs og smertefri absorbsjon av kunnskap, for ikke å snakke om visdom, er fortsatt en umulighet.

Det er bare du selv, fortrinnsvis i aktivt samspill med dine medstudenter, som kan kjempe deg frem til ekte kunnskap. Gleden ved utsikten når du har strevd deg opp til toppen kan til gjengjeld ingen ta fra deg! Og jo brattere stigning, jo flottere utsikt!

Jeg kan likevel trøste deg med at det er mulig å kombinere seriøse studier ved NTNU med fargerike fritidsaktiviteter. Nøkkelen er konsentrasjon og å utnytte tiden godt.

Så stå på, iherdig innsats i denne avgjørende fasen vil du ha mangfoldig glede av resten av livet – både i form av læring for livet, og i form av minneverdige opplevelser sammen med venner som du også vil ha for livet! Trondheim er uten sidestykke StudiebyEn. Det er mange her i dag som vil fortelle dere mer om det, ikke minst representanter for noen av de mer enn 350 studentorganisasjonene som finnes her.

Trondheims bysbarn, Otto Nielsen, sa at ”Trondhjem é en by som ingen annen, det trur æ ganske trøgt at æ kanj si”. Det vil dere erfare sannheten i – Trondheim er en by til å bli glad i. Dere hører sikkert på min dialekt at jeg ikke er født i denne byen. Jeg var i den situasjon dere er i nå for ganske nøyaktig 39 år siden – da ble jeg sammen med knapt 700 andre studenter immatrikulert ved NTH. Som dere ser – jeg er her fortsatt.

Så dere skjønner at det finnes en risiko for at det kan bli livstidsdom i Trondheim. Velger dere å dra herfra, vil dere alltid se tilbake på tiden i Trondheim med glede og gode minner.

La meg vende tilbake der jeg begynte: Vi på NTNU er glade for at dere har funnet frem hit, at dere har valgt å investere viktige år av deres liv i arbeid sammen med oss. Vi har massevis av kunnskap og innsikt som vi gleder oss til å dele med dere. Og selv om vi hele tiden streber etter å bli bedre, både faglig og pedagogisk, er det ikke til å komme forbi: Vi er Norges mest spennende universitet: Dere har valgt helt rett! Hjertelig lykke til med studiene her hos oss!

Les hovedartikkel: Ferskingenes store dag