MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020
Kunnskapsbyen kartlegges: Hvem er vi, hvor skal vi? (29.8.05, 15:24)

Et omfattende utredningsarbeid er i gang. Resultatene av dette vil trolig komme utviklingen av NTNU til gode, enten det blir ja eller nei til samlokalisering i mars neste år.

På styremøtet i morgen 30. august legges status og fremdrift for NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering fram for styret. Det er samlokaliseringssaken som har fått klart mest oppmerksomhet - noe som på sett og vis er et ”urettferdig” fokus om vi går arbeidet nærmere etter i sømmene.

FAKTA

 • For å sikre et godt beslutningsvedtak i samlokaliseringssaken, ble NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokasliering opprettet i februar i år. Utredningsarbeidet er organisert som et prosjekt, med de to utdanningsinstitusjonene som eiere.
 • Hovedmålene for prosjektet er at NTNU, HiST og Sintef skal møte felles utfordringer med felles innsats for å gjøre Trondheim til en fremragende utdannings- og forskningsby mot 2020.
 • En fersk rangering utført av Shanghai Jiao Tong University i Kina av de 500 beste universitetene i verden, viser at NTNU er plassert mellom de 80 og 123 beste universiteter i Europa. Dette er et opprykk: ved forrige rangering lå NTNU blant de 203 og 300 beste. Universitetet i Oslo ligger på en 69. plass i verden, men rykket ned fra en 65. plass.

 • Nyttig uansett
  I prosjektet ligger nemlig et svært omfattende utredningsarbeid for å kartlegge hvor NTNU befinner seg i forhold til strategier og mål. Resultatene vil gi en pekepinn om hvilke satsinger universitetet og kunnskapsmiljøet i Trondheim bør ta for å bli internasjonalt fremragende i årene som kommer. Denne kunnskapen vil være nyttig – uansett om det blir samlokalisering eller ikke.

  Den omfattende utredningen av NTNU går ut på å få en overordnet oversikt over fagmiljøenes plassering i eksisterende bebyggelse, kartlegging av spesialrom, laboratorier og støttefunksjoner (organisering og ressurser).

  Hjelp fra USA
  Basert på denne og andre kartlegginger, skal det amerikanske firmaet Sasaki simulere ulike fremtidige løsninger og konsekvenser for NTNU.

  I samarbeid med arktitektene skal dette firmaet også utrede alternativ for de beste løsningene sett fra NTNU, HiST, SiT, Sintef og Trondheim. Sasaki er ett av flere eksterne bedrifter som er engasjert i prosjektet.

  Hestnes II
  Noe av bakgrunnsmaterialet for NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering utformes av Hestnesutvalget. Deres oppgave er å diskutere hva det vil si for NTNU å være internasjonalt fremragende, og å gi innspill til utviklingen av en felles strategiplan for NTNU og Sintef. Nylig kom Hestnesrapporten II. Utvalget peker blant annet på barrierer som hindrer at NTNUs utvikling går i takt med vedtatte strategier og mål.

  Utvalget foreslår åpnere og mer involverende prosesser i organisasjonen. Dette fordi det i dag er manglende forankring i strategiske mål. Rapporten konkluderer også med at et av virkemidlene for å styrke NTNU er samlokalisering til én campus, selv om de er splittet i synet på gevinster og kostnader av dette.

  NTNUs svake sider
  Utvalget oppsummerer NTNUs svake sider:

 • Få møteplasser på tvers av fag
 • Ubenyttet potensial for samarbeid mellom fagmiljøene
 • Lav publiseringsrate i internasjonale tidsskrifter
 • Få møteplasser mellom universitet og samfunns- og næringsliv
 • Svak evne og vilje til omstilling
 • Lav kvinneandel blant fast vitenskapelig ansatte, post doktorer, PhD-studenter og studenter innenfor deler av hovedprofilen
 • Lite nettbasert fjernundervisning og for få studentarbeidsplasser.

  Resultatene er basert på en SWOT- analyse (S= styrker, W= svakheter, O= potensielle muligheter, T= potensielle trusler).

  Av Beate Horg

  Du finner Hestnes-rapporten på NTNU 2020 sine nettsider.
 •