MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Samskipnaden åpner helsestasjon for studenter (1.9.05, 08:49)

Helsestasjonen blir et lavterskeltilbud med veiledning og rådgiving. Lett tilgjengelig og gratis informasjon om seksualitet og prevensjon er innholdet i det nye tilbudet fra Samskipnaden.

LEIER INN HJELP: - Vi kjøper inn lege og helsesøster med kunnskap om de tjenestene vi nå vil tilby, sier velferdssjef i Samskipnaden, Kari Berget.
Foto: Arne Asphjell
- Seksualitet henger naturlig sammen med kjønnssykdommer, prevensjon og abort. Samliv kan være en krevende øvelse, og det kan derfor være nyttig og nødvendig å få bistand fra fagpersoner, sier Kari Berget, velferdssjef ved Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Hun påpeker at tilbudet ikke skal erstatte fastlegeordningen.

Åpner i dag
For å betjene studentene er det ansatt lege og helsesøster med spisskompetanse på seksualitet og samliv. Helsestasjonen er åpen hver torsdag fra kl. 16.00 til 19.00, og holder til i lokalene til Gløshaugen legesenter. Første åpningsdag er i dag, torsdag 1. september.

- Vi tror det er behov for et slikt tilbud, og det er et ledd i utviklingen av velferdstilbudet vårt, sier Berget. SiT har kunnskap om ”hvor skoen trykker”, og har over flere år opparbeidet seg kunnskap om studentenes behov både gjennom legesenter, psykososial helsetjeneste og barnehager.

- Helsestasjonen for ungdom i Midtbyen rapporterer om henvendelser fra studenter, men de kan ikke betjene dem fordi de er utenfor målgruppen, sier Berget, som forteller at det i løpet av senhøsten vil komme flere gruppe- og kurstilbud rettet mot blant annet samliv og økonomi.

FAKTA

Aborttallene for ungdom under 20 år synker, mens tallene for aldersgruppen over 20 år stiger. Forebyggende tiltak i form av helsestasjoner for ungdom og helsesøstre med rett til å skrive ut P-piller, ser ut til å ha hatt virkning for de yngste. Nå skal samme metode prøves ut for studenter.

Forebygge abort
Etablering av helsestasjonen for studenter er et ledd i Helse- og sosialdepartementets satsing på forebygging av abort. Gjennom arbeidet med ”Handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort 2005”, ble samskipnader, ressursmiljøer og organisasjoner oppfordret til å søke midler til tiltak rettet mot studenter.

Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan har som mål å få en nedgang i aborttallene, samtidig som det legges vekt på at alle skal ha mulighet til et godt seksualliv.

Av Beate Horg