MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Styret vil unngå blåmandag i flyttesaken (30.8.05, 16:54)

Det omfattende strategiarbeidet som nå legges ned i NTNU 2020, må ikke bare ta for seg flytting av Dragvollmiljøet til Gløshaugen. Litt av innsatsen må også brukes på en alternativ tocampusmodell, besluttet NTNUs styre på møtet i dag tirsdag.

JÆGTVOLDEN: Styremøtet var lagt til Jægtvolden Fjordhotell på Inderøya og ble kombinert med et styreseminar for medlemmer og varamedlemmer.
Etter foreliggende tidsplan skal avgjørelsen om mesteparten av NTNU-miljøet skal samles i Gløshaugenområdet tas av NTNU s styre 6. mars 2006. Utredningsarbeidet pågår for fullt, og 20 millioner kroner er avsatt til prosjektet.

En del av medlemmene i det nye styret har uttrykt skepsis til flytting av Dragvollmiljøet, og den mest tydelige av disse har vært professor Svein Lorentzen.

Ville ikke provosere
- Jeg konstaterer at det er et klart flertall i det nye styret for å fortsette utredningsarbeidet, sier Lorentzen, som ikke ville bruke sitt første styremøte til et demonstrativt forslag om å avslutte flytteutredningen. I stedet utarbeidet han et klargjørende forslag til vedtak, som med en liten modifikasjon fra rektors side, ble enstemmig vedtatt av det nye styret.

IT-HJELP: IT-teknologi og hyppige busser kan avhjelpe ulempene med flere campuser, mener Morten Loktu (t.h.).
Her presiseres det at den endelige avgjørelse om eventuell flytting skal tas i mars 2006, og at utredningsarbeidet også skal omfatte et alternativt forslag, en tocampusløsning. Det skal heller ikke inngås avtaler som binder styret før vedtak skal fattes.

Blåmandag?
- Vi må bruke litt av potten til å se på alternative forslag, sa Morten Loktu. – Der er mye som kan gjøres for å fjerne ulempene med en tocampusløsning, fremholdt han, og nevnte som eksempel IT-infrastruktur og kontinuerlig hydrogenbuss.

Loktu og flere andre av styremedlemmene mente det kunne bli en ubehagelig blåmandag i mars om styret skulle velge å si nei til flytting.

- Vi må ha en beredskap, et alternativ for veien videre, understreker forslagsstiller Lorentzen.

FAKTA

STYREVEDTAKET:
1. Styret viser til rektors notat av 22.08.05, og tar orienteringen om prosjektets innhold og fremdriftsplan til etterretning.
2. Det forutsettes at styret i mars 2006 får seg forelagt til realitetsavgjørelse spørsmålet om eventuell flytting av Dragvoll-miljøene, alternativt om NTNU i sitt videre strategiarbeid skal bygge på en flercampusløsning.
3. Det forutsettes videre at det pr. mars 2006 ikke foreligger avtaler eller andre forpliktelser som binder NTNU i spørsmålet om campusløsning.
4. Styret ber om at rektor ved behandlingen av samlokaliseringssaken i mars 2006 også illustrerer konseptuelt en mulig utvikling av Dragvoll i en tocampusløsning.

Look to UiO
- Fokuset på eiendomsutvikling må ikke bli for sterkt i utredningsarbeidet, var henstillingen fra Kristin Dæhli. – En strategi for campusløsning og faglig virksomhet må forankres i noe annet enn samlokalisering, sa hun videre.

- Vi trenger ikke dra utenlands for å finne modeller. Universitetet i Oslo er et aktuelt eksempel hvis man vil se nærmere på en tocampusløsning som fungerer, sa An-Magritt Jensen.

Styreveteranene Christian Thommessen og Siri B. Hatlen uttrykte skepsis til å legge om kursen for mye i det pågående utredningsarbeidet. – Vi må ikke bli for detaljert i våre krav, jeg er overbevist om at vi får en utredning som blir til god nytte, sa Hatlen.

Tekst og foto: Arne Asphjell