MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Eksperter i Team er en god idé (1.9.05, 10:54)

Tre av ti studenter opplever det obligatoriske masteremnet Eksperter i Team som bortkastet tid. Kurset får allikevel mer enn godkjent i fersk evalueringsrapport.

"Eksperter i Team er obligatorisk, man må gjøre det beste ut av det". Det tenker mange studenter om det tverrfaglige masteremnet ved NTNU, ifølge en ny evalueringsrapport utført av NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning, og Senter for innovasjonsforskning).

FOR MYE ARBEID: Studenter i Eksperter i Team synes at arbeidsmengden er for stor i forhold til belønningen med 7,5 studiepoeng.
Illustrasjonsfoto: NTNU Info/Rune Petter Ness
For mye arbeid
Hele 837 studenter har deltatt i undersøkelsen, og flere konklusjoner byr på ufordringer for de som administrerer emnet: Tre av ti studenter synes nemlig at Eksperter i Team (EiT) er bortkastet tid. Over halvparten av studentene synes at arbeidsmengden er for stor i forhold til emnets omfang på 7,5 studiepoeng. Mange studenter er heller ikke fornøyd med den faglige komponenten.

Må bli flinkere
Leder av Eksperter i Team, Bjørn Sortland, synes rapporten alt i alt gir et positivt bilde av Eksperter i Team. Han er ikke betenkt over at tre av ti studenter er misfornøyd med det faglige innholdet i emnet.

- Vi i Eksperter i Team må bli flinkere til fortelle studentene hva dette emnet skal inneholde rent faglig. Slik spørsmålet er stilt i undersøkelsen, svarer studenten om emnet er faglig sammenlignet med sin egen fagdisiplin, sier Sortland. Han viser til at ideen er at studenter er eksperter i eget fag når de begynner med EiT. Det er i arbeid sammen med andre de skal oppnå en ny faglig innsikt, nemlig den tverrfaglige.

Angår 1200 studenter
Eksperter i Team ble introdusert ved innføringen av det femårige sivilingeniørstudier ved NTNU. Målet med emnet har vært å bevisstgjøre studentene om sine roller som medarbeidere i grupper som skal løse tverrfaglige problem. Det som først var et et emne ved siv.ing.-studiet, er nå også obligatorisk for masterstudenter i realfag og studenter ved Historisk-filosofisk fakultet.

Over 1200 studenter var eksperter våren 2005. Fra og med 2006 er emnet også obligatorisk for masterstudenter ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

KULT Å KASTE SØPPEL: Slik blir ei søppelbøtte når studenter fra fem helt ulike fag jobber sammen. Ideen med avfallsdunken ble belønnet med 20.000 kroner fra Norges forskningsråds Innovasjonsstipend.
Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness
En god idé
Selv om mange har mye å utsette på studieemnet, er det allikevel flere som blir mer fornøyd etter hvert som emnet ruller og går. Erfaringen med å jobbe sammen med andre studenter er for mange positivt. Gruppesamarbeidet gir studentene erfaringer og innsikt som vurderes som nyttig i forhold til fremtidig jobb. Forskerne som har laget rapporten anbefaler at en fortsetter med EiT. De vurderer dette som et unikt konsept som utnytter at NTNU er et universitet med stor faglig bredde og sterk teknologisk profil. Eksperter i Team er en god idé, konkluderer forskerne.

Det er flere studenter ved Gløshaugen som rapporterer om nye faglige kunnskaper gjennom EiT, sammenlignet med studenter ved Dragvoll. Men Dragvollstudentene får i større grad enn studenter fra Gløshaugen utviklet sin kreative side ved deltakelse i EiT, viser undersøkelsen.

Problemer utenfor campus
Noe rapporten ikke tar opp, er problemene noen studenter opplever med å gjennomføre studiet. Eksperter i Team er obligatorisk med pliktig oppmøte en gang i uka. Det skaper hodebry for de som ønsker å ta masterstudier, men som på grunn av jobb eller bosted ikke har anledning til å møte opp på campus.

For mange studenter er det også et problem at studiet går i vårsemesteret, spesielt for dem som planlegger studier i utlandet i denne perioden. Men ifølge EiT-leder Sortland forsøker en å finne løsninger for disse.

Kan få fritak
- Vi tester ut en intensivsamling i høst med opptil 30 studenter. Der er det fortsatt tid å melde seg på.

- Hva med studenter som ønsker å gjennomføre masterstuder på deltid og som ikke kan møte opp på campus?

- Der må instituttene og fakultetene finne løsninger, sier Sortland, og legger til at fritak er en mulighet.

Det er tidligere forsøkt på å etablere virtuelle landsbyer for studenter utenfor campus, men erfaringene tilsa ikke fortsettelse av dette. For studenter som planlegger utenlandsstudier, kan utenlandsoppholdet under bestemte forutsetninger gi fritak for Eksperter i Team.

Av Tore Hugubakken