MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU-studenter er mest fornøyd (6.9.05, 08:01)

NTNU-studenter er mer fornøyd med studieveiledning og undervisning enn studenter ved universitetene i Oslo og Bergen. De trives også bedre sosialt.

Studenter som flytter fra NTNU til et annet lærested blir dessuten mer skuffet enn de som flytter fra universitetene i Oslo og Bergen.

Dette er noen av konklusjonene som kan trekkes fra en rapport om studentfrafall ved universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim. Undersøkelsen er gjennomført av NIFU-STEP og omfatter de allmenvitenskapelige fagene og juss. Sivilingeniørstudiet er ikke med. Den er utført blant studenter som begynte høsten 1999 og fanger opp det siste studentkullet som følger det gamle gradssystemet.

HOLD PÅ STUDENTENE: - NTNU kommer godt ut i en undersøkelse om studentfrafall men har fremdeles stort forbedringspotensial, mener rådgiver Eivind Maråk ved Studieavdelingen.
Årsak og virkning
- En av hensiktene med datainnsamlingen er å få et sammenligningsgrunnlag for å studere virkninger av Kvalitetsreformen, påpeker rådgiver Eivind Maråk ved Studieavdelingen. Han framholder at rapporten dokumenterer det som for så vidt er kjent fra før - at et betydelig antall som begynner på høyere utdanning, ikke fullfører. Den forteller også mye om hvorfor de slutter og hvor det blir av dem. Dette er viktig informasjon å ta med både i studieplanlegging og rekruttering.

Kommer bra ut
Maråk framhever at NTNU kommer svært godt ut på flere områder sammenlignet med Oslo og Bergen. Spesielt merker han seg at studenter som har flyttet fra NTNU til et annet lærested, er mindre fornøyde enn de som har flyttet fra universitetene i Oslo og Bergen. NTNU-studentene oppga dessuten at de var mer fornøyd med studieveiledning og undervisning, og at de trivdes bedre sosialt.

Shopper mellom flere
Rapporten dokumenterer et samlet studentfrafall på elleve prosent og at de fleste sluttet i løpet av de to første årene. Det framgår at over halvparten sluttet for å begynne ved et annet lærested. De fleste begynte ved en regional høgskole. Ti prosent begynte ved et annet norsk universitet, og sju prosent begynte å studere i utlandet.

En betydelig andel ga opp studiet for å begynne i jobb. NTNU hadde størst andel av den siste kategorien.

- Mange benytter seg av anledningen til å ”shoppe” utdanning ved flere institusjoner. Dette kan være positivt i et nasjonalt perspektiv og fra studentens ståsted. Men for lærestedene fortoner det seg annerledes, sier Maråk.

– Uansett hva som måtte ha vært årsaken, innebærer avgang et tap. Og med den nye finansieringsmodellen kombinert med større grad av balanse mellom tilgjengelige studieplasser og antall søkere, er det blitt mer negativt å miste studenter underveis. Derfor er det viktig å kartlegge og prioritere mulige tiltak som kan bidra til å forhindre at studenter skifter lærested eller slutter, utyper rådgiveren.

FAKTA

Undersøkelsen om studentfrafall er gjennomført av NIFU STEP, Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Senter for innovasjonsforskning. Rapporten viser at NTNU atskiller seg fra universitetene i Oslo og Bergen på ganske mange utsagn:
NTNU-studentene legger i mindre grad enn studentene ved de to andre institusjonene vekt på at studiet er for langt, at studiet er for vanskelig eller at arbeidsmengden er for stor. De legger også mindre vekt på misnøye med undervisningen, at veiledningen er mangelfull, at livet som student ble for utstrukturert og at de ikke trivdes sosialt. De legger derimot mer vekt på at de ikke så hva de kunne bruke utdanningen til, og at de sluttet oftere fordi de fikk jobb.

Kampen om de beste
Økt konkurranse mellom institusjonene tvinger fram større innsats fra lærestedene, både for å rekruttere nye studenter og å beholde dem. Rapporten viser at det er mye å gå på og anbefaler blant annet økt innsats på faglig oppfølging og karriereveiledning.

Den sier også noe om hvor viktig det er å sikre seg de beste studentene. Undersøkelsen viser nemlig at de som har et klart definert motiv for å begynne å studere, er sikrere både på valg av studiested og på å gjennomføre studiet. Dette kan være litt av forklaringen på at studenter som er rekruttert lokalt, har høyere frafall enn studenter som har flyttet for å studere. Rapporten peker på at de som flytter kan være mer motivert og har lettere for å integrere seg i studiemiljøet.

Ikke trønderuniversitet
Maråk påpeker at også dette forholdet kan komme NTNU til gode fordi vi har stor tilflytting. – Vi er vant til å tenke på Universitetet i Oslo som det mest nasjonale universitetet i landet, men rapporten viser at de har størst grad av lokal rekruttering. 38 prosent av studentene ved UiO kommer fra Oslo og Akershus. 30,7 prosent av studentene ved Universitetet i Bergen kommer fra Hordaland. Bare 26,5 prosent av NTNU-studenter på allmenvitenskapelige fag, drøyt en fjerdedel, kommer fra Sør-Trøndelag.

Tekst og foto: Synnøve Ressem