MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kritisk studieavbrudd på grunn av militæret (20.9.05, 07:56)

Nye regler fra Forsvaret gjør at mange studenter kalles inn til militærtjeneste midt i studieåret. Det går særlig utover siv.ing.-studentene.

Flere av studentene som har begynt på NTNU-studier i høst, har fått innkalling til militærtjeneste i januar 2006. Dette innebærer at de må avbryte studiet i ett år for å avtjene sin verneplikt før de kan fortsette utdanningen.

Kalles inn i mars
Tidligere har storinnrykket av soldater til førstegangstjeneste vært på sensommeren og høsten. Nå har Stortinget bestemt at Forsvarets behov skal være styrende for praktiseringen av verneplikten. Siden Forsvaret ønsker operative avdelinger hele året, må inntaket spres mer ut over året. Det betyr at studenter vil bli kalt inn i januar og i mars/april.

For å få inn nok folk til avdelingene, har Forsvaret strammet inn muligheten for utsettelse av førstegangstjenesten på grunn av studier. Dette rammer utdanningsplanene til mange studenter. Hundre studenter er kalt inn i januar, og vernepliktskontakt Martin A. Sværen får mange henvendelser om dagen.

NYE REGLER: Vernepliktkontakt Martin A. Sværen går gjennom de strenge kravene fra Forsvaret sammen med siv.ing.-student Håkon Husby. Husby er en av hundre NTNU-studenter som må bryte av utdanningen på grunn av utkallingen i januar.
Foto: NTNU Info/Tore Hugubakken
Faglige argumenter mot januar
- Mange studenter er oppgitt over dette og liker ikke at de får avbrudd, sier Sværen. Etter et intenst førstesemester hvor studentene er blitt kjent med hverandre gjennom linjeforeninger og andre sosiale tiltak, forsvinner mange studenter inn i militæret. Og det blir ikke helt det samme å begynne i ny klasse året etter, fastslår vernepliktskontakten.

Men det er det faglige som veier tyngst. I førsteklasse er studenten i en innkjøringsfase med overgang fra skole til universitetsstudier, med en rask progresjon i både fag og studieteknikk.

Kvalitetsreformen legger stor vekt på mer strukturerte studier med klarere progresjon i pensum, klassetilhørighet og gruppebasert undervisning, hvor hele studieåret betraktes som en studieenhet.

Kan miste studenter
Sivilingeniørutdanningen er et 5-årig masterprogram, og det første året har vist seg å være kritisk med hensyn til å innøve gode studievaner og motivasjon for å fortsette i studiet. Spesielt er sammenhengen mellom matematikkemnene i 1. og 2. semester nært knyttet til hverandre. Erfaring viser at de fleste som slutter i sivilingeniørstudiet, slutter første året. Et års avbrudd i studiene etter et halvt års oppstart, vil derfor være særdeles kritisk.

Ny gjennomgang av saken
NTNU svarte tidligere i vår på en høring fra forsvaret om denne saken. Der stilte de seg ikke i veien for at studenter kan få permisjon. Men i ettertid har NTNUs studieavdeling fått så mange henvendelser fra NTNU-studenter at de har sett seg nødt til å tale studentenes sak.

- Vi har akkurat sendt et brev til Forsvaret hvor vi har sett på saken på ny. Da vi svarte første gang, gikk det spesifikt på reglementet om permisjon. Nå ønsker vi å påpeke faglige konsekvenser, sier Åge Søsveen ved Studieavdelingen.

Forsinket med to år?
I brevet anmoder NTNU på det sterkeste om at studenter som har påbegynt et studieår, får fullføre minimum det studieåret de er inne i, og at de innkalles til verneplikttjeneste etter at studieåret er avslutteti juni måned.

Søsveen mener en innkalling til ett års førstegangstjeneste i mars i verste fall kan medføre to års forsinkelse i studiene.

Av Tore Hugubakken