MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Eirik Sandaas: Hvem er universitetet til for? (20.9.05, 19:36)

Skal universitetet være en "temapark" for kunnskap, et utstillingsvindu for besøkende? Nei, ved utformingen av et universitet er det behovene og ønskene til studenter og vitenskapelig ansatte som skal prioriteres.

Torsdag 15. september var det møte i Studenttinget, og jeg var til stede som representant for SVT. Jeg fikk igjen oppleve noe jeg frykter har blitt en påtagelig trend i forholdet mellom studenttillitsvalgte og universitetsledelse. Jeg vil forsøke å illustrere dette ved hjelp av et eksempel.

En av sakene som ble behandlet denne torsdagen var "Spørsmål knyttet til NTNU 2020" (sak 52-05 for de som er spesielt interessert). Denne saken dreide seg blant annet om fremtidens universitets- og campusutforming. Arbeidsutvalget innstilte på en svartekst som snakket i store vyer om "ny formidling av kunnskap" og å "åpne for byens befolkning" så "universitetet og fagmiljøene kunne vise seg frem." Campus skulle utformes så det " innbyr så vel skoleklasser som byborgere å avlegge universitetet et besøk og se hvilken virksomhet som bedrives."

Jeg finner denne innstillingen symptomatisk for en del av de vedtakene Studenttinget har kommet med i det siste. Ikke bare er det en vegg av verdiord, denne gangen kommer innstillingen i tillegg med en tvilsom konklusjon.

For å ta det siste først: Jeg mener det burde være en selvfølgelighet at når man utformer et nytt universitet må behovene og ønskene til de som skal jobbe der, som studenter, vitenskapelig ansatte, eller med drift, stå i høysetet.

Ingen bedrift ville ved nybygg av sitt hovedkontor la arbeidsforholdene til de ansatte bli prioritert ned til fordel for behovene til besøkende. Bedriften hadde gått dukken ganske raskt, ettersom de ansatte hadde sagt opp. Jeg frykter at det samme vil skje med et universitet som tar større hensyn til tilfeldige besøkende enn de som faktisk har sitt virke på universitets campus. Potensielle studenter og forskere hadde sannsynligvis valgt andre utdanningsinstitusjoner, fremfor å jobbe i et miljø der de er "utstillingsdukker" for NTNU.

Videre er det en selvfølge at man ikke skal stenge interesserte byborgere ute, men jeg er usikker på om det er Studenttingets oppgave å tenke på dette som viktigere en studentenes arbeidssituasjon. Og her er vi ved kjernepunktet for min kritikk: Vi er valgt for å tale studentenes sak, og sørge for at studentenes behov og ønsker kommer klart og tydelig frem. Studenttinget skal ikke la seg blende av fine visjoner og tanker om framtida fra ledelsen. Vi skal holde fokus på hva studentenes behov er midt oppi dette. De flotte vyene kommer ledelsen til å komme med likevel uten å behøve hjelp fra oss. Det ledelsen her spør om er jo nettopp hva studentene mener, og da blir det veldig feil å komme med noe jeg oppfatter som et forsøk på "hva studentene tror at ledelsen synes det er produktivt, hensiktsmessig eller modent at de mener."

Jeg fremmet derfor et endringsforslag på svaret som lød:
Studenttinget mener at campus og universitetet primært er til for studentene og ansatte, ikke for byens øvrige befolkning.

Jeg er for eksempel rimelig sikker på at studentene ved mitt fakultet, SVT, setter rikelig med gode og hensiktsmessige studentarbeidsplasser høyere på prioriteringslista enn et bibliotek tilpasset pensjonisters behov eller barnemenyer i SiTs kafeer for å tiltrekke seg skoleklasser.

Et universitet skal være et sted der kunnskap akkumuleres (studier) eller ny kunnskap produseres (forskning). At man ønsker å vise seg frem, og delta som en samfunnsaktør er prisverdig. Men samfunnsoppgaven til et universitet ligger i utgangspunktet, slik jeg ser det, i å utdanne dyktige akademikere, og legge til rette for samfunnsnyttig forskning. Formidling av kunnskap kan skje på mange måter, men jeg vet ikke om det å skape en "temapark" for kunnskap er den mest hensiktsmessige metoden. Da vil jeg vel heller søke å legge til rette for deltidsstudier for interesserte. Dessverre falt endringsforslaget mitt

Jeg håper likevel dette innlegget kan være en spore til videre debatt, både om utformingen av "NTNU/HiST 2020" og om oppgavene og rollen til Studenttinget.

Eirik Sandaas,
Studenttingsrepresentant SVT

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv