MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Ronny Sødahl Furunes: Svar til Eirik Sandaas (26.9.05, 16:09)

Eirik Sandaas kritiserer i sitt leserbrev Studenttinget for å ikke ha forstått sin rolle som studentenes interesseorgan. Sandaas peker på en interessant problemstilling; når skal Studenttinget være visjonære på universitetets vegne, og når skal Studenttinget være et rent interesseorgan for studentene?

Studenttinget må til enhver tid balansere mellom å være en aktiv deltaker i den overordnede diskusjonen om hva NTNU skal være i fremtiden, og å være et rent interesseorgan som ivaretar studentenes særinteresser. Denne balansegangen er ikke alltid like åpenbar, og det er viktig at Studenttinget, og spesielt Studenttingets ledelse, holder balansen.

Hvordan arbeider man best for å ivareta studentenes interesser?
Studenttinget arbeider primært med NTNUs direkte studentrelaterte oppgaver, det vil i all hovedsak si undervisningstilbudet. Men vi er også opptatt av NTNUs andre oppgaver, forskning, formidling, innovasjon etc., da dette i stor grad også påvirker studentenes studiehverdag og studentens interesser. Ved å tenke på NTNU som et hele, har Studenttinget blitt anerkjent som en konstruktiv og seriøs aktør i universitetsdebatten. Og på denne måten får våre mer spesifikke studentkrav større tyngde, og kravene vil falle inn i en helhetlig og gjennomtenkt universitetskontekst. Denne strategien har vært ført fra Studenttingets side i mange år, og har bidratt til at studentdemokratiet på NTNU står meget sterkt, også når vi sammenligner med våre søsterorganisasjoner ved de andre universitetene og høyskolene.

Forskning, undervisning og formidling
Sandaas refererer til at universitetet har to kjerneoppgaver; forskning og undervisning. Han glemmer da universitetets meget viktige formidlingsoppgave. På dette feltet har NTNU svært mye å gå på. Studenttinget uttrykker derfor i sitt vedtak at man i fremtiden ønsker en vesentlig større integrasjon mellom by og universitet, og Studenttinget har pekt på tiltak for å legge til rette for dette. Studenttinget ønsker byen velkommen på campus, og ønsker at NTNU lager gode formidlingsarenaer hvor forskerne kan vise ”vanlige tilhørere” populærvitenskapelige fremstillinger av det nyeste og mest interessante innen forskning. Dette vil gi fagmiljøene mulighet til å eksponere sine fagfelt i større grad enn i dag, kanskje spesielt rettet mot skoleklasser, med den alvorlige rekrutteringssvikten innen realfag og teknologi i bakhodet.

Det er dette Sandaas reagerer på, og han frykter at dette vil gå på bekostning av studentenes interesser på campus. Studenttinget har imidlertid valgt å peke ut en kurs for NTNU som vi mener er riktig fremover. Et godt universitet som rekrutterer gode studenter og forskere, og som har bygget allianser med samfunnsliv, næringsliv og andre universiteter, vil også kunne gi studentene en bedre utdanning og en bedre studiehverdag.

Studenttinget er til enhver tid opptatt av å finne balansen mellom å være visjonære på universitetets vegne, og å være rene rettighetsforkjempere for studentene. Studenttinget ønsker også i fremtiden å være en premissleverandør for NTNUs langsiktige utvikling, med studentens interesser i fokus.

Ronny Sødahl Furunes
Leder Studenttinget NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv