MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Oktober blir en viktig måned for NTNU 2020 (4.10.05, 07:38)

Ved utgangen av denne måneden er prosjektet NTNU 2020 kommet et langt skritt videre. Prosjektet gjennomgås i internt strategiseminar og arbeidsmøte, og Bystyret fatter vedtak som gir viktige signaler om kommunens holdning til et byintegrert universitet.

27. oktober skal Bystyret behandle 2020-prosjektet – byintegrert universitet og høgskole. Rådmannens innstilling til vedtak viser en klar positiv holdning. ”Bystyret ser bynær samlokalisering av NTNU og HiST som et viktig grep for å realisere kunnskapsbyen og – regionen”, står det i forslaget til vedtak.

PROSJEKTDIREKTØR Inge Fottland har hektiske dager i oktober.
Kommunen viktig medspiller
Prosjektdirektør Inge Fottland setter stor pris på den positive holdningen fra kommunale myndigheter.

- Det er mange små detaljer som skal på plass, og alle detaljene er viktig for helheten, understreker Fottland.

- Ved en eventuell samlokalisering, ser vi det som meget viktig at området som er aktuelt blir en god bydel for hele området – alt må falle på plass - arealer og strukturer. Vi har jobbet svært tett med rådmannen og hans stab, og de har sagt ja til aktiv deltagelse på alle de punkt vi ønsker å ha kommunen med på, opplyser Fottland.

- Oktober måned blir den viktigste i prosjektets historie?

- Ja, det blir den uten tvil. Vi har en hektisk tidsplan for oktober der høydepunkter er en intern workshop om campusutforming 18. og 19. oktober, og 27. oktober behandles saken i Bystyret. Men innimellom der er det mye å gjøre – i forkant av den interne gjennomgangen skal vi bl.a. ha flere møter med dekanene, opplyser prosjektdirektøren.

- Er det en generell trend at universitet og lokale myndigheter jobber tettere sammen?

- Ja, det er det avgjort. Konsulentfirmaet vi har leid inn, Sasaki Associates, vil i forbindelse med workshoppen gi flere eksempler på det fra sin virksomhet.

FAKTA

MILEPÆLER I OKTOBER

 • 10.-11. Strategiseminar HiST
 • 11. Behandling i Formannskapet
 • 13. Strategiseminar NTNU
 • 18.-19. Workshop, campusutv.
 • 27. Behandling i Bystyret

 • Byintegrasjon et suksesskriterium
  Sasaki var nylig på en orienteringsrunde ved NTNU, bl.a. for å forberede arbeidsmøtet i oktober.

  Det amerikanske konsulentfirmaet har vært engasjert i flere lignende prosjekt i USA, der symbiosen by og universitet har stått i fokus. De trekker bl.a. frem byen der de selv er lokalisert, Boston. I bydelen Cambridge finnes både MIT (Massascussetts Institute of Technology) og Harvard University, og begge er en integrert del av bydelen, og med en god del internt samvirke mellom de to institusjonene.

  - Vi vil bidra til at de gode intensjoner som er nedfelt i rapporten fra Hestnes-utvalget blir oppfylt, sier strategidirektør Philip Parsons i Sasaki. Parsons understreker at utdanning er blitt en mye mer global aktivitet enn det var før, og at det er viktig å kunne tilby et godt studentmiljø for å kunne bli et ledende universitet som kan delta i den internasjonale konkurransen om studenter og lærerkrefter.

  Ifølge Parsons er det ut fra amerikanske erfaringer liten tvil om at det er læresteder som er godt integrert i en levende by som klarer seg best i denne konkurransen.

  The Learning City er blitt et begrep i denne forbindelse, og flere byer i Storbritannia og USA har tatt denne ideen til seg og utveksler erfaringer.

  BERKELEY: Det byintegrerte campus ved University of California at Berkeley er et av Sasaki Associates tidligere prosjekter.
  Avanserte verktøy
  I sin ”verktøykasse” har Sasaki avanserte modellverktøy for å utprøve alternative løsninger av campusmodeller. Med utgangspunkt i et kart over et eller flere campusområder, kan man flytte om på aktiviteter og se hvilke konsekvenser det får for arealer og bygningsutforming.

  - Humaniora ved Harvard var spredd over hele Cambridge, og søkningen var begynt å synke. Men vi har bistått med å få samlet mest mulig av aktivitetene, og nå øker søkningen igjen, forteller Parsons.

  - Dragvoll ville neppe blitt bygd i dag, mener Tor Medalen, professor ved Institutt for byutforming og planlegging. Medalen er NTNUs hovedkontakt mot Sasaki og den som bistår med lokal ekspertise på dette feltet.

  - Vi vet det er en del motstand mot de foreliggende planer, sier Parsons, som håper å få til en positiv prosess med miljøet. - Et godt utgangspunkt er å være enig om de viktigste målene med et slikt prosjekt, understreker han, og legger til at det er bedre å ha en plan enn ingen plan.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

  Trondheim kommunes nettsider om 2020-prosjektet
  NTNU 2020 på nett
  Sasakis nettsider