MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Kjell Tore Solberg: Byens rolle i eventuell samlokalisering (11.10.05, 13:49)

Trondheim kommune har dårlig økonomi. Derfor er det uansvarlig av kommunens politiske ledelse å forplikte byens skattebetalere til å delta i dette risikoprosjektet.

Fra 2002 til 2004 har NTNUs andel av antall søkere til universitetsutdannelse sunket fra 26 % til 21 %. Detter er kanskje en av grunnene til at samlokaliseringsspørsmålet er blitt aktualisert. Men er byens innbyggere blitt hørt i dette viktige spørsmålet for byens fremtid?

Formannskapet behandler i disse dager saksfremlegget: "Kunnskapsbyen Trondheim og byintegrert universitet og høgskole". Dokumentet er meget omfattende og inneholder som vanlig politiske floskler av typen: Trøndelag skal bli den mest kreative region i Europa osv. Går man imidlertid nærmere inn på konkrete punkter som transportanalyse, effekt av store investeringer, finansiering, gjennomføringsmodell og kommunens engasjement, leser jeg mellom linjene at det er betydelig usikkerhet og risiko knyttet til alle disse punktene.

I disse dager presenterer kommunen også budsjettet for 2006 samt prognose for etterfølgende år. Dette er alt annet enn lystelig lesning for byens borgere, hvilket også klart fremgår av Rådmannens hjertesukk: "En rekke helt nødvendige tiltak innen rehabilitering av skolesektoren er utsatt i tid. En rekke andre tiltak kan ikke prioriteres. Det er stort behov for investeringsmidler til veg og gater, idrettsanlegg, byutviklingstiltak og tiltak innenfor friluftsliv/rekreasjon. Jeg er smertelig klar over at vår realkapital på flere områder er i ferd med å forvitre. Men i en anstrengt økonomisk situasjon har jeg ikke funnet det økonomisk forsvarlig å øke kapitalutgiftene på bykassens og fremtidige generasjoners bekostning."

Et eventuelt samlokaliseringsprosjekt forutsetter en betydelig medvirkning fra kommunens side. Med bakgrunn i kommunebudsjettet er det etter min oppfatning uansvarlig av den politiske ledelse å forplikte byens skattebetalere til å delta i dette risikoprosjektet.

Kjell Tore Solberg

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv