MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Forsinkede stipendiater kan få trygd (11.10.05, 11:46)

Trygderetten slår fast at stipendiater kan fullføre avhandlingen på kveldstid og i helger – og samtidig få trygd.

Mange doktorgradskandidater havner i klemma når stipendperioden er over, og avhandlingen ikke er ferdig. I utgangspunktet har en ikke rett til dagpenger. Men hva om sluttføringen av avhandlingen skjer utenom vanlig arbeidstid – på kveldstid og i helger?

DOKTORGRAD PÅ KVELDSTID: Stipendperioden er over og avhandlingen er ikke levert. Men dagpenger kan du få hvis du fullfører doktorgraden på kveldstid og i helgene.
Illustrasjonsfoto: NTNU Info/Kim Nygård
- Ikke reell arbeidssøker
Nå har Aetat og Arbeidsdirektoratet lidd nederlag i to lignende saker i Trygderetten det siste året, skriver Forskerforum. En av sakene gjelder en doktorgradskandidat ved NTNU som meldte seg arbeidsledig da stipendperioden gikk ut. Avhandlingen var ikke levert. Aetat avslo søknaden om dagpenger med den begrunnelsen at søkeren var under utdanning og ikke kunne anses som reell arbeidssøker. Vedkommende klaget avgjørelsen inn for Aetats klage- og ankekontor, uten å få medhold. Saken ble da anket til Trygderetten av den tidligere stipendiaten.

Har jobbet på kveldene
Den ankende part argumenterte med å hele tiden ha vært reell arbeidssøker og disponibel for jobbmarkedet. Etterarbeidet med avhandlingen hadde foregått på kveldstid og i helger, ifølge stipendiaten. Aetats klage- og ankekontor hevdet på sin side at doktorgradskandidater ikke kan ansees som reelle arbeidssøkere så lenge de fremdeles arbeider med avhandlingen, selv om dette skjer i helger eller utenfor vanlig arbeidstid. Det var bare i en viss periode mellom innlevering av avhandling og disputas at kandidaten kunne motta dagpenger.

Unntak fra hovedregel
For å motta dagpenger, må en være ”reell arbeidssøker”. Hovedregelen er at en ikke får dagpenger mens man er under utdanning. En bestemmelse i reglementet beskriver et unntak fra hovedregelen om at utbetaling av dagpenger ikke er forenlig med utdanning: ”Ved deltaking i utdanning eller opplæring når undervisningen foregår utenfor normal arbeidstid, d.v.s. på kveldstid, i weekender o.l. og vedkommende følger undervisningen. Utdanningen må være eksplisitt lagt opp slik at den kan kombineres med fullt arbeid på dagtid.”

Aetat for restriktiv
Trygderetten har kommet frem til at Aetat – i sine egne retningslinjer – hadde tolket regelverket for restriktivt. Retten fastslo at arbeidet med avhandlingen hadde foregått om kvelden og i helger, og at dette kan kombineres med fullt arbeid på dagtid. Dermed ble den ankende gitt medhold.

Forskerforbundet fornøyd
Forskerforbundet er tilfreds med kjennelsen.
- Slik vi oppfatter Trygderetten, vil ikke arbeid med avhandlingen på kveldstid og i helger uten videre frata deg retten til dagpenger, sier juridisk rådgiver Lars Petter Eriksen i Forskerforbundet til Forskerforum.